För samarbetspartners

Österbottens arbets- och näringsbyrå har samarbetspartners i företagarna, kommunerna, företrädare för tredje sektorn, läroanstalterna, FPA, arbetslöshetskassorna och medierna.

 

Statistiker och översikter

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder.

Yrkesbarometern är ett verktyg som används för att bedöma utbudet av och efterfrågan på arbetskraft och balansen mellan dem i olika yrken och på olika områden. Barometern görs tre gånger om året (januari, maj och september).

 

>> NTM-centralen i Österbotten: Sysselsättningsöversikter och yrkesbarometrar

 

 

Österbottens arbets- och näringsbyrås lednings kontaktuppgifter


växel 0295 056 000

direktör Mika Palosaari, tfn 0295 056 150 (fr.o.m. 1.10.2018)

Arbetsförmedlings- och företagstjänster

servicedirektör Perttu Kellomäki, tfn 0295 056 088

Tjänster för kompetensutveckling

servicedirektör Stefan Lassander, tfn 0295 056 101

Tjänster för stödd sysselsättning

servicedirektör Juha Nummela, tfn 0295 056 128

e-postadresser: fornamn.efternamn[a]te-byran.fi

>> Organisationsschema för Österbottens TE-byrå

 

Mediekontakt

informationsexpert Heli Haapamäki, tfn 0295 056 054

information.osterbotten[a]te-byran.fi

Uppdaterad 1.11.2018
E-
tjänster