Aktuellt

« Tillbaka

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden lasku jatkui tammikuussa

Työttömyys laski tammikuussa kaikkien ELY-keskusten alueilla Pohjois-Pohjanmaa mukaan lukien. Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli tammikuun lopussa lomautetut mukaan lukien reilut 27 400 työtöntä työnhakijaa ja työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna noin 1 800:lla  (-6,2 %). Työttömyyden lasku jatkui koko viime vuoden ajan ja tammikuussa työttömyys laski vielä hieman enemmän kuin joulukuussa. Työttömyyden lasku koski miehiä (-8,4 %) enemmän kuin naisia, mutta myös naisilla työttömyyden lasku voimistui ja oli nyt -3,1 %.  Lomautettujen määrä laski ja aktiivitoimissa oli työnhakijoita enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tammikuun työllisyyskatsauksesta.                                                                                                                      

Alle 25-vuotiaiden työttömyys laski tammikuussa. Nuoria työttömiä oli nyt 4 600, mikä on 350 (-7,1 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Joulukuuhun verrattuna nuorten työttömyys laski 455 henkilöllä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 600, mikä on 410 henkilöä ja 4,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Joulukuun lopusta työttömyys laski tässä ikäryhmässä 50:llä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli tammikuun lopussa 8 180. Määrä nousi joulukuusta 40 henkilöllä. Pitkään työttömänä olleiden määrä oli 300 henkilöä matalampi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen kohdistui nyt sekä miehiin että naisiin. Miesten määrä väheni edellisestä vuodesta -5,1 % ja naisten määrä vähemmän, mutta kuitenkin -1,1 %. Pitkäaikaistyöttömyyden lasku jatkui, sillä muutosprosentti (vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen) oli nyt -3,5 %, kun se kuukausi sitten oli -2,5 %.

Tammikuun aikana uusia työpaikkoja avattiin TE-toimistossa reilut 3 100

Tammikuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 5 180 työpaikkaa. Uusia paikkoja avattiin 3 105 ja niiden määrä nousi vuoden takaisesta 265:llä. Työpaikkoja myös täytettiin kuukauden aikana hieman enemmän kuin vuosi sitten eli 430. Kuukauden lopussa haettavana oli edelleen 3 015 työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja avattiin lähes kaikissa ammattiryhmissä. Asiantuntijoiden paikkoja avattiin eniten eli 770. Seuraavaksi eniten tuli tarjolle työpaikkoja palvelu- ja myyntityöntekijöille (700), muille työntekijöille (455), erityisasiantuntijoille (430), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (350) sekä prosessi- ja kuljetus-työntekijöille (240). Lisäksi avattiin mm. 90 paikkaa toimisto- ja asiakaspalveluihin, 45 paikkaa maa- ja metsätalouteen sekä 15 paikkaa johtajille.

Lue koko tiedote.

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaukseen, tammikuu 2017.

Tilastotietoa Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoista.


E-
tjänster