Aktuellt

« Tillbaka

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyys laski 6,0 % vuoden takaisesta

Työttömyys laski maaliskuussa Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli maaliskuun lopussa lomautetut mukaan lukien noin 25 900 työtöntä työnhakijaa ja työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 1 650:llä (-6,0 %). Työttömyys laski maaliskuussa suhteellisesti hieman vähemmän kuin helmikuussa. Pitkäaikaistyöttömyys sen sijaan jatkoi laskuaan (-8,3 %). Työttömyyden lasku koski miehiä (-8,7 %) enemmän kuin naisia (-2,0 %). Lomautettujen määrä laski edelleen ja aktiivitoimissa oli työnhakijoita enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaliskuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna oli maaliskuun lopussa 1 720 henkilöä, mikä on noin 530 vähemmän kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä laski myös helmikuusta (-180). Lyhennetyllä työviikolla työskenteli 530 työntekijää. Määrä oli hieman suurempi kuin viime vuoden maaliskuussa. TE-toimistoon ei tullut työnantajilta uusia ennakkoilmoituksia maaliskuun lopun jälkeen alkavista lomautuksista.

Maaliskuussa alle 25-vuotiaiden työttömyys laski, mutta ei aivan niin paljon kuin helmikuussa. Nuoria työttömiä oli nyt 4 180, mikä on 370 (-8,1 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Helmikuuhun verrattuna nuorten työttömyys laski 175 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden tilanne koheni entisestä ja heitä oli nyt työttömänä työnhakijana 8 290, mikä on 360 henkilöä ja 4,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Helmikuun lopusta työttömyys laski tässä ikäryhmässä 200:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli maaliskuun lopussa 7 870. Määrä laski helmikuusta 150 henkilöllä. Pitkään työttömänä olleiden määrä oli 710 henkilöä matalampi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen kohdistui sekä miehiin että naisiin. Miesten määrä väheni edellisestä vuodesta -9,5 % ja naisten määrä -6,5 %. Pitkäaikaistyöttömyyden lasku jatkui, sillä muutosprosentti (vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen) oli nyt -8,3 %, kun se kuukausi sitten oli -6,0 %.

Maaliskuun aikana uusia työpaikkoja avattiin TE-toimistossa 3 580

Maaliskuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 7 150 työpaikkaa. Uusia paikkoja avattiin 3 580 ja niiden määrä nousi vuoden takaisesta 170:llä. Työpaikkoja täyttyi kuukauden aikana 580. Kuukauden lopussa haettavana oli edelleen 4 000 työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja avattiin lähes kaikissa ammattiryhmissä. Eniten eli 810 paikkaa avattiin palvelu- ja myyntityöntekijöille. Seuraavaksi eniten tuli tarjolle työpaikkoja muille työntekijöille (730), asiantuntijoille (730), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (515) sekä erityisasiantuntijoille (375). Lisäksi avattiin mm. 240 paikkaa prosessi- ja kuljetustyöntekijöille, 115 paikkaa toimisto- ja asiakaspalveluihin, 25 paikkaa maa- ja metsätalouteen sekä 15 paikkaa johtajille.

Lue koko tiedote ELY-keskuksen sivuilta.

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaukseen, maaliskuu 2016.

Tilastotietoa Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoista


E-
tjänster