Aktuellt

« Tillbaka

Pohjois-Pohjanmaan työttömyys laskenut jo 11 kuukautta peräkkäin

Työttömyys laski lokakuussa kahdentoista ELY-keskuksen alueella Pohjois-Pohjanmaa mukaan lukien. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli lokakuun lopussa lomautetut mukaan lukien lähes 25 850 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 1 340:llä (-4,9 %). Työttömyyden lasku on jatkunut viime vuodenvaihteesta lähtien ja oli lokakuussa vielä hieman voimakkaampaa kuin loppukesällä ja syyskuussa. Työttömyyden lasku koski miehiä (-6,8 %) enemmän kuin naisia (-2,5 %).  Lomautettujen määrä laski 500:lla ja aktiivitoimissa oli 590 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lokakuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna oli lokakuun lopussa 1 330 henkilöä, mikä on 500 vähemmän kuin vuosi sitten. Syyskuusta lomautettujen määrä nousi 115 henkilöllä. Lisäksi lyhennetyllä työviikolla työskenteli 480 työntekijää, missä laskua vuoden takaisesta oli 180 henkilöä. Marraskuun alussa TE-toimistoon tuli neljä yhteensä noin 110 henkilöä koskevaa ennakkoilmoitusta mahdollisesti alkavista uusista lomautuksista Nivala-Haapajärven ja Oulun seuduilla.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski lokakuussa. Nuoria työttömiä oli nyt 4 370, mikä on 180 (-3,9 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Syyskuuhun verrattuna nuorten työttömyys laski 50 henkilöllä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 110, mikä on 430 henkilöä ja 5,0 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Syyskuun lopusta työttömyys nousi tässä ikäryhmässä 100:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli lokakuun lopussa 8 110. Määrä laski syyskuusta 185 henkilöllä. Pitkään työttömänä olleiden määrä oli vielä noin 50 henkilöä korkeampi kuin vuosi sitten; pitkäaikaistyöttömien miesten määrä kääntyi laskuun (-40), mutta naisten määrä kasvoi edelleen (+90). Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu heikkeni syyskuusta, sillä pitkäaikaistyöttömyyden kasvuprosentti (vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen) oli nyt 0,6 %, kun se kuukausi sitten oli 2,6 %.

TE-toimistossa avoimia työpaikkoja oli lokakuussa kaikkiaan 4 300

Lokakuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 4 300 työpaikkaa. Uusia paikkoja avattiin 2 180 ja niiden määrä laski vuoden takaisesta n. 60:llä. Työpaikkoja myös täytettiin kuukauden aikana vähemmän kuin vuosi sitten eli 385. Kuukauden lopussa auki oli edelleen noin 2 070 työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja avattiin kaikissa ammattiryhmissä. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden paikkoja avattiin edelleen eniten eli noin 610. Seuraavaksi eniten avattiin työpaikkoja asiantuntijoille (520), muille työntekijöille (305), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (270) ja erityisasiantuntijoille (255). Lisäksi tarjolle tuli mm. n. 90 paikkaa toimisto- ja asiakaspalveluihin, 95 paikkaa prosessi- ja kuljetustöihin sekä 15 paikkaa johtajille. Vuoden takaisesta uusien työpaikkojen määrä väheni muita ammattiryhmiä enemmän palvelu- ja myyntitöissä (-57) ja kasvoi puolestaan eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä (+62).

Lue koko tiedote.

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaukseen, lokakuu  2016.

Tilastotietoa Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoista.


E-
tjänster