Aktuellt

« Tillbaka

Työllisyyspoliittinen avustus haussa 24.2.2017 saakka

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta vuonna 2017 käynnistyviin uusiin hankkeisiin. Avustuksen hakuaika on 27.1. – 24.2.2017 klo 13.00 saakka. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joiden avulla vähennetään nuorisotyöttömyyttä sekä edistetään pitkään työttömänä olleiden ja osatyökykyisten sijoittumista avoimille työmarkkinoille. TE-toimisto hakee hankkeita, joissa painopisteinä ovat työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja osaamisen kehittämisen tukeminen sekä työllistymisen edistäminen alueilla, joissa ei ole käynnissä merkittäviä työllisyyshankkeita.  Hankkeiden ensisijaisena kohderyhmänä Pohjois-Pohjanmaan alueella ovat pitkäaikaistyöttömät (yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleet sekä vähintään 12kk viimeisten16 kk aikana työttömänä olleet) ja alle 25-vuotiaat nuoret.

Tutustu hankehakuilmoitukseen ja hankekuvauslomakkeeseen. Materiaalit löytyvät verkkopalvelustamme myös Yhteistyökumppaneille-sivulta.


E-
tjänster