Aktuellt

« Tillbaka

Työllisyyspoliittisen avustuksen haku on käynnissä 19.11.-9.12.2019

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolta on haettavana työllisyyspoliittista avustusta vuonna 2020 käynnistyviin uusiin hankkeisiin. Avustuksen hakuaika alkaa 19.11. ja päättyy 9.12.2019 klo 16.15.

TE-toimisto voi tukea hankkeita, joissa työttömille tarjotaan uraohjausta ja osaamisen kehittämisen palveluja huomioiden alueelliset työvoimatarpeet (puhdistus- ravitsemis-, logistiikka- ja hoiva-alat) sekä ohjataan asiakkaita koulutukseen ja työhön. Hankkeiden tulee sisältää lyhytkoulutuksia ja muita palveluja siten, että ne muodostavat koulutukseen tai työelämään siirtymistä tukevia palveluketjuja huomioiden työnantaja- ja yritysyhteistyön.

Lisäksi haetaan uudenlaisia luovia menetelmiä hyödyntäviä hankkeita, joilla tuetaan työttömien osaamisen tunnistamista ja joilla edistetään kulttuurin ja luovien alojen yrittäjyyttä sekä kyseisille aloille työllistymistä.

Hankkeiden ensisijaisena kohderyhmänä Pohjois-Pohjanmaan alueella ovat ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät asiakkaat (yli 50-vuotiaat yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleet sekä vähintään 12 kuukautta viimeisten 16 kuukauden aikana työttömänä olleet) sekä muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät kuten nuoret, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat.

Hakemukset, liitteet ja lisätiedot löydät Yhteistyökumppaneille-sivulta.

 


E-
tjänster