Aktuellt

« Tillbaka

Työttömyyden lasku hidastunut, mutta työvoimalle on edelleen runsaasti kysyntää Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa 17 600 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 1 000 (-5,3 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyyden aleneminen on hidastunut viime vuoteen ja tämän vuoden alkuun verrattuna. Työvoimalle on kuitenkin edelleen runsaasti kysyntää. Avoimia työpaikkoja oli TE-toimistossa tarjolla elokuun aikana kaikkiaan noin 8 300 ja uusia työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli elokuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla 9,4 %, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömyysaste oli elokuussa 8,9 %. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Reisjärven 5,1 %:n ja Taivalkosken 11,5 %:n välillä. Oulun työttömyysaste oli elokuussa 10,9 %. Oulussa työttömiä työnhakijoita oli elokuussa 10 700, mikä on noin 60 % maakunnan kaikista työttömistä.

Valtaosassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia työttömien määrä oli elokuun lopussa vuoden takaista alhaisempi. Useissa kunnissa vuosimuutos oli suhteellisen vähäinen. Kunnittain alhaisimmat työttömyysasteet olivat Reisjärvellä (5,1 %), Hailuodossa ja Kalajoella (5,3 %), Pyhäjoella (5,7 %) ja Limingassa (5,8 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Taivalkoskella (11,5 %), Oulussa (10,9 %), Pudasjärvellä (10,8 %), Vaalassa (10,5 %) ja Pyhäjärvellä (10,3 %).

Työttömyys on vähentynyt vuoden takaisesta kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä. Elokuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työttömistä miehiä oli 9 700 ja naisia 7 900. Naisten työttömyys on alentunut vuoden aikana miehiä nopeammin. Vuoden takaiseen verrattuna naisia oli työttömänä 900 vähemmän (-10 %) ja miehiä 100 (-1 %) vähemmän. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli elokuun lopussa 4 500, mikä on 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita nuoria oli elokuun lopussa työttömänä 3 000 ja yli 50-vuotiaita työttömiä oli 5 600.  Yli 50-vuotiaiden työttömyyden alenema oli 6 % ja nuorten työttömien osalta alenema oli 5 % vuoden takaisesta tasosta.

Uusia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon avoimeksi elokuun aikana 4 500, mikä on 900 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Työantajat hakivat runsaasti työntekijöitä erityisesti rakentamisen ja eri palvelujen tehtäviin (mm. telineasentajat, rakennustyöntekijät, kirvesmiehet, myyjät, lähihoitajat, tarjoilijat, rakennusapulaiset, siivoojat).   

Elokuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 8 200 henkilöä, mikä on 500 vähemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiaste on pysynyt kuitenkin vuoden takaisella tasolla ja se oli elokuun lopussa 31,8 %. Palveluittain eniten osallistujia (3 800) oli koulutuksessa; omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 2 700 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 100 opiskelijaa. Työllistettynä yksityiselle ja julkissektorille oli yhteensä 1 900 henkilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia oli 1 700.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

 


E-
tjänster