Aktuellt

« Tillbaka

TYP:n avoimia ovia vietettiin 11.10.

Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun eli TYP:n avoimia ovia vietettiin 11.10. TYP:n uusissa tiloissa osoitteessa Isokatu 4.

TYP on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimipiste, jossa on saatavilla työllistymistä edistäviä palveluja yhden luukun periaatteella. TYP-toimintamallin tavoitteena on auttaa pitkäaikaistyötöntä työnhakija-asiakasta pääsemään työmarkkinoille tarjoamalla asiakkaalle yksilöllisen palveluntarpeen mukaisia sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja sekä te-palveluja.

TYP:n Oulun toimipisteessä saman oven takaa löytyy muun muassa sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, lääkäri, Kelan asiantuntija, psykologi, TE-toimiston asiantuntijoita sekä kunnan työntekijöitä. Asiakkaan tilanteen alkukartoituksessa tapahtuvaan haastatteluun osallistuu tavallisesti TE-asiantuntija ja sosiaaliohjaaja sekä tarpeen mukaan Kelan asiantuntija. Myös muita asiantuntijoita voidaan pyytää mukaan haastatteluun tai varata erikseen asiakkaalle aika konsultaatioon. Palvelussa laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa monialainen työllisyyssuunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja jota päivitetään TYP:ssä vähintään kuuden kuukauden välein.

TYP:n asiakkaina ovat pitkäaikaistyöttömät, joilla on työllistymiseen vaikuttavia työ- ja toimintakyvyn tai elämänhallinnan haasteita ja joiden työllistymistä voidaan edistää yhteen sovittamalla kunnan, Kelan ja TE-toimiston palveluja. Mikäli asiakkaalla on hoitoa vaativa päihde- tai mielenterveysongelma, jonka vuoksi hän ei kykene osallistumaan työllistymistä edistäviin palveluihin, hänet ohjataan oikean palvelun piiriin.


E-
tjänster