Yhteistyökumppaneille

Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla TE-toimisto voi hankkia hankemuodossa tuotettuja palveluja asiakkailleen.

Hankehaku käynnissä 19.11.-9.12.2019

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolta on haettavana työllisyyspoliittista avustusta vuonna 2020 käynnistyviin uusiin hankkeisiin. Avustuksen hakuaika alkaa 19.11. ja päättyy 9.12.219 klo 16.15.

TE-toimisto voi tukea hankkeita, joissa työttömille tarjotaan uraohjausta ja osaamisen kehittämisen palveluja huomioiden alueelliset työvoimatarpeet (puhdistus- ravitsemis-, logistiikka- ja hoiva-alat) sekä ohjataan asiakkaita koulutukseen ja työhön. Hankkeiden tulee sisältää lyhytkoulutuksia ja muita palveluja siten, että ne muodostavat koulutukseen tai työelämään siirtymistä tukevia palveluketjuja huomioiden työnantaja- ja yritysyhteistyön.

Lisäksi haetaan uudenlaisia luovia menetelmiä hyödyntäviä hankkeita, joilla tuetaan työttömien osaamisen tunnistamista ja joilla edistetään kulttuurin ja luovien alojen yrittäjyyttä sekä kyseisille aloille työllistymistä.

Hankkeiden ensisijaisena kohderyhmänä Pohjois-Pohjanmaalla ovat ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät asiakkaat (yli 50-vuotiaat yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleet sekä vähintään 12 kuukautta viimeisten 16 kuukauden aikana työttömänä olleet) sekä muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät kuten nuoret, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat.

Hakemus ja hankehakuilmoitus

Hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta (TEM308), pdf, 685 ktHankehakuilmoitus, pdf, 392 kt

Hakemuksen liitteet

Liite 1, Hankekuvauslomake, doc, 85 ktLiite 2, Kustannusarvio, docx, 42 ktLiite 2 a, Palkkakustannukset, xls, 36 kt

Yleistä tietoa työllisyypoliittisesta avustuksesta (te-palvelut)


Työllisyyskatsaus on ELY-keskuksen kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus alueen työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten palveluiden viimeaikaisesta kehityksestä.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaukset (ELY-keskus)

Ammattibarometri kertoo TE-toimistojen arvion keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä.

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri (ELY-keskus)

Nuorisotakuun tavoitteena on edistää nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista, estää nuoren työttömyyden pitkittyminen sekä estää nuorten syrjäytymistä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa nuorisotakuun toteutumista alueella kuukausittain.

Nuorisotakuun seuranta Pohjois-Pohjanmaa (ELY-keskus)
Uutiskirjeestämme saa tietoa TE-palveluista ja ajankohtaisista tapahtumista. Tilaa uutiskirje sivun oikean laidan bannerista.
Pohjois-Pohjanmaan TE-palveluiden uutiskirje 2/2019Pohjois-Pohjanmaan TE-palveluiden uutiskirje 4/2019Pohjois-Pohjanmaan TE-palveluiden uutiskirje 6/2019


Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johto


Maire Mäki, johtaja

Pirjo Juntunen, palvelujohtaja
Työnvälitys- ja yrityspalvelut

Mari Tuomikoski, palvelujohtaja
Osaamisen kehittämisen palvelut

Marita Rimpeläinen, palvelujohtaja
Tuetun työllistymisen palvelut

Tarja Jokimäki, palvelujohtaja
Viranomaispalvelut

Uppdaterad 19.11.2019