Satakunnan TE-toimiston meneillään olevat työllisyyspoliittiset hankkeet

Työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitettavalla toiminnalla parannetaan työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia, ammattitaitoa ja osaamista ja siten edistetään heidän työllistymistään. Avustusta tulee käyttää erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistämiseen. Hakija voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä, muu yhteisö tai sosiaalinen yritys.

Työllisyyspoliittisesta avustuksesta on säädetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvussa (10 §) sekä asetuksen 14 luvussa (39-54 §).

Hankkeiden kohderyhmiä ovat:
• monialaisen palvelun tarpeessa olevat (laki työllistymistä edistävästä monialaisesta palvelusta, 2015)
• pidempään työttömänä olleet maahanmuuttajat, nuoret ja osatyökykyiset
• muut erityisen heikossa työmarkkina-asemassa olevat
• 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet asiakkaat

Hankkeet:

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö/TT-tehoa työllistämiseen  ValttiLänsi-Suomen Diakonialaitoksen Säätiö/Veturi –projekti PoVeTu-projektiPorilaiset Kulttuurijärjestöt ry/Kiertopiste Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ryRauman Seudun Katulähetys ry/VALO-pajatoiminnot II VALO-pajatoiminnotRauman Seudun Työttömät ry/Toimintaa, työtä ja ohjausta Rauman Seudun Työnhakijat rySatakunnan Monikulttuuriyhdistys ry/Suunta työelämään Satakunnan Monikulttuuriyhdistys rySuomen Punainen Risti/Työelämätaidot II Kontti-kierrätystavarataloTyöllistävät järjestöt ry/Startti-hanke Startti-hanke

E-
tjänster

TYPO-TV ESITTÄÄ-VIDEOT

EsittelyjaksoYouTube, video, 2:03 min

TT-tehoa työllistämiseenYouTube, video, 3:51 min

Kiertopiste YouTube, video, 3:36 min

VALO pajatoiminnot II YouTube, video, 3:37 min

Toimintaa, työtä ja ohjausta YouTube, video, 3:15 min

Suunta työelämään YouTube, video, 3:56 min

Työelämätaidot II YouTube, video, 3:56 min

Startti YouTube, video, 3:03 min