« Tillbaka

Behandlingstider vid Nylands arbets- och näringsbyrå

Behandlingstiden börjar efter att du har lämnat in alla begärda handlingar. Du kommer väl ihåg att via E-tjänster kan du inte bara inleda din jobbsökning utan också följa med behandlingen av vissa ärenden. I tjänsten kan du också se och ändra dina egna uppgifter och skicka kontaktbegäran.

Brevpost av kunder

  • Post som skickats till arbets- och näringsbyrån (PB 1003, 00521 HELSINGFORS) behandlas inom 30 dagar. Inom denna tid registreras t.ex. intygskopior som inkomna i kundernas uppgifter.
  • Posten registreras som inkommen på mottagningsdagen.

Utkomstskydd för arbetslösa

Behandlingstiden för utredningsbegäran som gäller utkomstskyddet för arbetslösa är i genomsnitt 12 dygn (situationen per 11.10.2019). I E-tjänster kan du följa med hur utlåtandeprocessen framskrider.

Arbetstillstånd

För närvarande behandlar vi ansökningar som inkommit i oktober 2019.

Arbetsprövning

Behandlingstiden för avtal om arbetsprövning är ca 2 veckor från att dina jobbsökningsuppgifter är i skick och avtalet om arbetsprövning har lämnats in till arbets- och näringsbyrån.

Lönesubvention

Nylands arbets- och näringsbyrå behandlar lönesubventionsansökningar som gjorts med Katso-kod och som kommit in på elektronisk väg i den ordning som ansökningarna har anlänt så fort som möjligt, dock senast inom 10 vardagar från att ansökan inkommit. Vad gäller lönesubventionsansökningar som inlämnats i pappersformat eller skannade får man räkna med en behandlingstid på ca tre veckor, i semestertid och vid arbetstoppar även längre än så. Anställningsförhållandet kan inledas först efter att arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubventionen.

Startpeng

Behandlingstiden för ansökan om startpeng är ca 2 veckor från att alla uppgifter och handlingar som behövs för beslutsfattandet har lämnats in till arbets- och näringsbyrån. Det lönar sig att ansöka om startpengen på nätet för där kan man också följa behandlingen av ansökan. Efter det tar en sakkunnig från arbets- och näringsbyråns arbetsgivar- och företagstjänster kontakt med sökanden.

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

De behandlingstider som gäller för frivilliga studier med arbetslöshetsförmån är ca 2 veckor från det att blanketterna har lämnats in till arbets- och näringsbyrån. Under sommaren kan behandlingstiderna vara längre på grund av att elevantagningsresultaten offentliggörs då.

Arbetskraftspolitisk integrationsutbildning

Utbildningsenhetens meddelande om elever som påbörjat arbetskraftspolitisk integrationsutbildning under tiden 1.4.–30.6.2019 (integrationsutbildning för vuxna invandrare):

Koulutusportti-systemets medianväntetider från språktest till att integrationsutbildningen börjar vid Nylands arbets- och näringsbyrås verksamhetsställen. Obs! Stora individuella variationer i väntetiderna: 

Esbo                      123 dagar
Helsingfors           108 dagar
Hyvinge                110 dagar
Träskända             111 dagar
Lojo                       104 dagar
Borgå                    64 dagar
Raseborg              147 dagar
Vanda                    131 dagar

E-
tjänster