Arbetstillståndsärenden

Nylands AN-byrå behandlar arbetstillståndsärenden (TTOL) i Nyland.

»Arbetstillståndstjänsters nationella webbplats
»Uudenmaan ELY-keskuksen ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskeva alueellinen linjaus (på finska, pdf)
»English version

Handläggningstid

I nuläget behandlar vi ansökningar som lämnats in i november 2019.

Kontaktuppgifter

Post och e-post
Nylands arbets- och näringsbyrå
Arbetstillståndsärenden
Anttigatan 1, 2 vån., 00100 Helsingfors
tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi 

Telefonservice
Nylands AN-byrå,  arbetstillståndsärenden
0295 040 019 (mån-fre kl. 9.00-11.00, samtalsavgifter)
Ha gärna ditt kundnummer till hand.

Personlig service för arbetsgivare

Personlig service för arbetsgivare från måndag till fredag mellan 9-16 i Helsingfors centrums verksamhetsställe: Anttigatan 1, 2 vån.

Personliga besök för arbetstagare endast med tidsreservering.

E-
tjänster