Arbetstillståndsärenden

Nylands TE-byrå behandlar arbetstillståndsärenden (TTOL) i Nyland.

»Arbetstillståndstjänsters nationella webbplats
»Uudenmaan ELY-keskuksen ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskeva alueellinen linjaus (på finska, pdf)
»English version

Information om hur coronaepidemin påverkar arbetstillståndsärenden:
»Frågor och svar: corona och arbetskraftens rörlighet
»Työntekijän oleskeluluvan käsittelyä lykätään koronan vuoksi (på finska)

Handläggningstid

I nuläget behandlar vi ansökningar som lämnats in i juni 2020.

Kontaktuppgifter

Post och e-post
Nylands arbets- och näringsbyrå
Arbetstillståndsärenden
Anttigatan 1, 2 vån., 00100 Helsingfors
tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi 

Telefonservice
Nylands TE-byrå,  arbetstillståndsärenden
0295 040 019 (mån-fre kl. 9.00-16.15, samtalsavgifter)
Ha gärna ditt kundnummer till hand.

Personlig service för arbetsgivare

För tillfället erbjuder verksamhetsstället i Helsingfors centrum ingen personlig kundservice. Vi ber våra kunder kontakta oss i alla ärenden per telefon eller e-post.

E-
tjänster