menu
Stäng
Stäng
Hoppa till innehåll

Nylands TE-byrå

In English and othet languages: Uusimaa TE office services in short.

Arbetssökande: Det är åter möjligt att besöka kundutrymmen i alla våra verksamhetsställen förutom Helsingfors centrum (Anttigatan 1) och Östra centrum, som hålls stängda till slutet av augusti.

För att trygga säkerheten är vi tvungna att begränsa tillträdet till våra utrymmen samt antalet självbetjäningsterminaler som är i bruk. Vänligen beakta att kundmöten med tidsbokning ordnas endast per telefon. Infotillställningar och rekryteringsevenemang fortsätter på nätet till slutet av augusti (31.8.). Vi ber ändå att våra kunder sköter sina ärenden i första hand på nätet eller per telefon även i fortsättningen. Du hittar mera information om att besöka våra verksamhetsställen i vårt meddelande.

Läs hurdana lokala tjänster vi erbjuder som stöd för din jobbsökning för tillfället. Om du känner dig orolig eller osäker på grund av arbetslöshet, permittering eller plötsligt upphörande av affärsverksamhet, kan du få samtalsstöd av våra psykologer

Du hittar information om hur coronasituationen påverkar arbets- och näringstjänsterna samt aktuella nyheter på våra riksomfattande sidor. 

Arbetsgivare: Du hittar information om omställningar i företagen på våra riksomfattande webbsidor. Läs hurdana lokala tjänster vi erbjuder som stöd för arbetsgivare under coronasituationen. Inom Nylands område skickas förhandlingsförslag till samarbetsförhandlingar och uppgifter om permitteringar per e-post till adressen muutosturva.uusimaa(at)te-toimisto.fi. Vänligen uppmärksamma att denna e-postadress är endast avsedd för arbetsgivare.

Behandlingstider: Behandlingstiden för anmälan som arbetssökande varierar en aning mellan olika orter i Nyland. Nu behandlar vi anmälningar som har kommit in via Mina e-tjänster senast 31.7.–5.8. (situationen 7.8.2020).

-----

På dessa sidor berättar vi om hur du uträttar ärenden vid Nylands TE-byrå. Det breda utbudet av TE-tjänster presenteras på den riksomfattande webbplatsen te-tjanster.fi. I första hand ska du uträtta ärenden med TE-byrån via nätet genom E-tjänster.

» Info för nya kunder

Nylands TE-byrå på sociala medier:

Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
LinkedIn (gemensam för TE-byråerna)

Nylands TE-byrås och NTM-centrals senaste nyhetsbrev.

E-
tjänster

» Våra lokala tjänster som stöd för din jobbsökning

Samtalsstöd under undantagssituationen
» Samtala med TE-tjänsternas psykologer

Kommunerna på Nylands område
»Kommunala tjänster

Sysselsättningspolitiska projekt
» Tjänster inom projekten


Alterneringsledighet
» Information om alterneringsledighet

 

EVENEMANGSKALENDER

Mer evenemang

Skriv ut