Aktiveringsmodellen

Lagen om utkomstskyddets aktiveringsmodell trädde i kraft den 1.1.2018.

Vid sina ramförhandlingar i april 2018 beslutade regeringen att fler aktörer ska kunna ordna sådan verksamhet som betraktas som aktivitet enligt aktiveringsmodellen.

Mera information om aktiveringsmodellen finns på de riksomfattande nätsidorna.

E-
tjänster

» Våra lokala tjänster som stöd för din jobbsökning

Samtalsstöd under undantagssituationen
» Samtala med TE-tjänsternas psykologer

Kommunerna på Nylands område
»Kommunala tjänster

Sysselsättningspolitiska projekt
» Tjänster inom projekten


Alterneringsledighet
» Information om alterneringsledighet