Uträtta ärenden hos oss 

Att uträtta ärenden under coronaläget

Läs hur du anmäler dig som arbetssökande och sköter dina ärenden hos oss under coronasituationen.

In English and other languages: Uusimaa TE office services in short.

---

Att uträtta ärenden i normaltillstånd

Läs först noggrant anvisningarna för ärendehantering för arbetssökande och arbetsgivare. Anvisningarna hittar du under länkarna till vänster.

Använd i första hand alltid våra E-tjänster. Det är det mest behändiga sättet att uträtta ärenden på. Du loggar in via knappen E-tjänster.

Bifoga oss endast de intyg och dokument vi begärt av er. Av datasekretessorsaker kan vi inte ta emot eller förvara dokument som inte begärts.

Via E-tjänster kan du lämna en begäran om att vi ska kontakta dig. Om du inte har nätbankskoder, kan du ringa vår telefonservice.

Personkunder - riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivar- och företagkunder – Nylands TE-byrås telefonservice:
tel. 0295 040 002 (klo 9.00–16.15)

Tidsbeställning till yrkes- och karriärvägledning:
tel. 0295 041 400 (må–to kl.12.00–14.00)

Mera kontaktuppgifter

Vanliga frågor