Rådgivningstjänster och webbinig en tid arier

Individuell handledning i arbetssökning

Du kan boka en tid till gratis rådgivningsservice om du behöver tips på att söka jobb och uppdatera dina jobbsökningsdokument, hjälp med att söka utbildningsalternativ eller handledning i att använda TE-byråns elektroniska tjänster.

Servicen ordnas per telefon eller på nätet (max 60 min). Servicen är riktad till alla arbetssökande och den förverkligas av vår avtalspart Spring House Oy. Boka tid för att få hjälp med din arbetssökning på Spring Houses webbplats.

Du beaktar väl att Spring House Oy inte kan ta ställning till ärenden som gäller till exempel utkomstskydd. I sådana fall rekommenderar vi att du lämnar en kontaktbegäran direkt till TE-byrån.

Webbinarier

Vi erbjuder dig också kostnadsfria webbinarier om jobbsökning, som till exempel om att använda sociala medier i din jobböskning, om dolda jobb och om olika typer av företagande. Servicen är riktad till alla arbetssökande och den förverkligas av vår avtalspart Spring House Oy. Bekanta dig med utbudet och anmäl dig med på Spring Houses webbplats.