Personlig coach Helsingfors

Sätt fart på din arbetssökning eller hitta någon annan lösning till din arbetslöshet med hjälp av en personlig coach!

Är du en helsingforsare som har varit arbetslös redan ett tag? Nu har du möjlighet att få stöd av en personlig coach upp till ett års tid. Börja eftersträva en plats i arbetslivet eller i en utbildning med hjälp av hen!

Servicens innehåll

  • Du får en personlig coach som ger råd och stödjer dig i din arbetssökning och vid behov i att söka dig till en utbildning.
  • Coachen stödjer dig vid behov i utvecklingen av de IT-kunskaper som arbets- och utbildningssökningen förutsätter.
  • Om du har hälsoproblem som försvårar sysselsättningen kan ni tillsammans med coachen bedöma om du skulle ha nytta av en utredning om arbetsförmågan eller av kortvarig hälsovårdsservice (besök hos läkare eller hälsovårdare) som erbjuds av Helsingfors stad.
  • Vid behov kan du också få andra tjänster inom social- och hälsovården.
  • Om du har begränsad funktionsförmåga eller en fysisk funktionsnedsättning kan ni tillsammans med coachen bedöma om du kunde ha nytta av Invalidförbundets tilläggstjänster. Innehållet av tilläggstjänsterna avtalas individuellt med Invalidförbundet. Tjänsterna kan innehålla t.ex. stödjande av arbetsgivaren i att söka passande arbetsuppgifter, utveckling av tillgängligheten eller uppdatering av kunskaper.

Ytterligare information och att söka sig till servicen

Du får ytterligare information om servicen genom att lämna en kontaktbegäran i Mina E-tjänster. Också din egen ansvariga sakkunnig vid TE-byrån kan ge dig mera information:

förnamn.efternamn@te-toimisto.fi eller
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

Servicen riktar sig till kunder som har fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i minst 300 dagar. Granska med din egen ansvariga sakkunnig att du tillhör målgruppen. Du kommer med i servicen genom att komma överens om det med din egen ansvariga sakkunnig.

När du inleder servicen förbinder du dig till att delta i den enligt TE-byråns och serviceproducentens instruktioner ända tills servicen slutar, du börjar ett nytt jobb eller hittar en annan eftersträvad lösning.

Välkommen att delta i servicen!

Serviceproducenter

Spring House Oy
Gräsviksgatan 14 (Kampen)
helsinki@springhouse.fi
tel. 09 726 2800

Hyria Business Consulting Oy tillsammans med Careeria Plus Oy, Invalidförbundets Live Palvelut och Omnia koulutus Oy
Eldaregatan 2A, 00880 Helsingfors (Herttonäs)
Tenalavägen 12, 00280 Helsinki (Brunakärr)
helsinki@hbi.fi
tel. 040 628 0539