Arbetscoachning

Är du osäker om hur du marknadsför dina kunskaper och ditt intresse till arbetsgivare? Börjar du redan tröttna på att du inte blir kallad till intervju och inte heller får någon respons på dina ansökningar, trots din aktiva arbetssökning? Känner du att arbetsgivare kan ha fördomar mot att anställa dig, trots att du har den kunskap och attityd som behövs? Du kan få hjälp av arbetscoachens tjänster.

Till arbete eller utbildning med stöd av en arbetscoach

Coachningen är individuell handledning som skräddarsys enligt dina behov. I coachningen betonas personligt stöd i jobbsökningen, hur du hittar en lämplig arbets- eller utbildningsplats, utarbetning av de dokument som behövs i jobbsökningen och hur du förbereder dig för en arbetsintervju. Arbetscoacherna har kunskap om sysselsättningsläget inom olika branscher samt kontakter med olika arbetsgivare. Med coachens handledning hittar och framför du dina kunskaper och styrkor på arbetsmarknaden.

Om en kontakt eller ansökning inte leder till en arbetsplats, analyserar coachen sökningssituationen tillsammans med dig. När du har hittat en lämplig arbetsplats, kan arbetscoachen hjälpa dig i början på den nya arbetsplatsen. Du kan också hitta en arbetsplats med hjälp av arbetsprövning. Under arbetsprövningen får du samma förmåner som du får som arbetslös.

Du ska komma överens om arbetscoachning med en sakkunnig vid TE-byrån.  Du kan anmäla ditt intresse om att delta i coachningen genom att fylla i denna blankett. Du kan också berätta om ditt intresse att delta i coachningen om du annars är i kontakt med en sakkunnig vid TE-byrån.

I början av augusti kan arbetscoachning åter ordnas ansikte mot ansikte, antingen helt eller delvis.

Inom Nylands område är serviceleverantörerna Kiipulasäätiö, Spring House Oy och Valmennuskeskus Public. Bekanta dig närmare här: