Företagstjänster i Nyland

Att sköta ärenden under undantagssituationen orsakad av coronaviruset

Du hittar information om omställningar i företag i den undantagssituationen som coronaviruset medför på TE-tjänsternas riksomfattande sidor.

Inom Nylands område skickas förhandlingsförslag till samarbetsförhandlingar och information om permitteringar till adressen muutosturva.uusimaa(at)te-toimisto.fi.

Bekanta dig också med våra lokala anvisningar för arbetsgivare:
Anvisningar till företagare för omställningssituationer
Kasvuväylä hjälper i företags krissituationer (på finska)

---

Sakkunniga vid Nylands arbets- och näringsbyrås företagstjänster hjälper företag, arbetsgivare och blivande företagare.

De elektroniska tjänsterna kan användas på egen hand i tjänsten E-tjänster för arbetsgivare. Företag och arbetsgivare får också råd och hjälp av FöretagsFinlands riksomfattande telefontjänst på nummer 0295 020 501 (kl. 9.00-16.15).

Nylands arbets- och näringsbyrås tjänster för företag och arbetsgivare

Behöver du hjälp med rekrytering?
» Rekryteringstjänster (på finska)

Är du intresserad av att rekrytera arbetskraft från EU eller EES-området?
» EURES (på finska)

Rekryterar du arbetstagare utomlands? Behöver de arbetstillstånd?
» Arbetstillståndsärenden

Ämnar du starta eget eller är du intresserad av startpeng?
» Service för blivande företagare

Inleder din organisation samarbetsförhandlingar? Är uppsägningar eller permitteringar på kommande?
» Omställningsskydd (på finska)

Vill du veta mer om alterneringsledighet?
» Alterneringsledighet

Behöver ditt företag stöd för att utvecklas?
» Utvecklingstjänster (på finska)

Du kan kontakta företagstjänsterna vid Nylands arbets- och näringsbyrå per e-post. Adresserna finns på undersidorna för respektive tjänst.

Är det dags att ansöka om betalning av stöd som arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen har beviljat? Ta kontakt:

Företagstjänsterna vid Nylands arbets- och näringsbyrå betjänar per telefon vardagar kl. 9.00–16.15 på nummer 0295 040 002. Du kan också be oss kontakta dig genom att lämna ett meddelande via E-tjänster.

E-
tjänster