Företagstjänster i Nyland

Sakkunniga vid Nylands arbets- och näringsbyrås företagstjänster hjälper företag, arbetsgivare och blivande företagare.

De elektroniska tjänsterna kan användas på egen hand i tjänsten E-tjänster för arbetsgivare. Företag och arbetsgivare får också råd och hjälp av FöretagsFinlands riksomfattande telefontjänst på nummer 0295 020 501 (kl. 9.00-16.15). Telefontjänst håller stängt på onsdagen 21.8.

Nylands arbets- och näringsbyrås tjänster för företag och arbetsgivare

Behöver du hjälp med rekrytering?
» Rekryteringstjänster (på finska)

Är du intresserad av att rekrytera arbetskraft från EU eller EES-området?
» EURES (på finska)

Rekryterar du arbetstagare utomlands? Behöver de arbetstillstånd?
» Arbetstillståndsärenden

Ämnar du starta eget eller är du intresserad av startpeng?
» Service för blivande företagare

Inleder din organisation samarbetsförhandlingar? Är uppsägningar eller permitteringar på kommande?
» Omställningsskydd (på finska)

Vill du veta mer om alterneringsledighet?
» Alterneringsledighet

Behöver ditt företag stöd för att utvecklas?
» Utvecklingstjänster (på finska)

Du kan kontakta företagstjänsterna vid Nylands arbets- och näringsbyrå per e-post. Adresserna finns på undersidorna för respektive tjänst.

Är det dags att ansöka om betalning av stöd som arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen har beviljat? Ta kontakt:

Företagstjänsterna vid Nylands arbets- och näringsbyrå betjänar per telefon vardagar kl. 9.00–16.15 på nummer 0295 040 002. Telefontjänst håller stängt på onsdagen 21.8.

Du kan också be oss kontakta dig genom att lämna ett meddelande via E-tjänster.

E-
tjänster