För arbetsökande

Anvisningar om hur du inleder din jobbsökning och sköter ärenden efter att du inlett jobbsökningen


Du kan vara arbetssökande och kund hos arbets- och näringstjänsterna även om du inte är arbetslös.

Att inleda jobbsökningen

Mina e-tjänster för personkunder

Anvisningar för arbetslösa arbetssökande

Om du blir arbetslös

Att sköta ärenden hos arbets- och näringstjänsterna

Så sköter du ärenden med oss

Tjänster för arbetssökande

Kund hos arbets- och näringstjänsterna

Chat- och telefonservice för personkunder

Telefonservice för personkunder
 

Lokala tjänster
På sidan Lokala tjänster hittar du information om tjänster som endast tillhandahålls arbetssökande i Nyland. En del av tjänsterna tillhandahålls fortlöpande och en del genom projekt.

Lokala tjänster (på finska)

 

Alterneringsledighet

Nylands TE-byrå sköter ärenden som gäller alterneringsledighet i Nyland.

Direkta kontakter och begäran om att ta kontakt skickas till adressen vuorotteluvapaa.uusimaa(a)te-toimisto.fi.
Vi svarar så snabbt som möjligt på kontakter.

Avtal om alterneringsledighet och andra handlingar och redogörelser i anslutning till det skickas till adressen:

Nylands TE-byrå
Alterneringsledighetsärenden
PB 1003
00521 Helsingfors

Läs mer:

» Anvisningar för den alterneringsledige, arbetsgivaren och vikarien

» Information om alterneringsledighet, broschyr och blanketter

Oma
asiointi

 

Tutustu:
F.E.C-koulutusohjelma: