Jobbvägen-coachning

Jobbvägen-coachningarna är fortfarande tillgängliga för dig. Tjänsteleverantörerna kan ordna coachning på distans till exempel via telefon, videoanslutning eller en digital lärplattform.

Under Jobbvägen-coachning slipar du dina arbetssökningskunskaper och tryggar en lyckad arbetssökning. Du får individuell handledning och sporrning av en kamratgrupp.

Arbetscoachningperioden inleds med en fem (5) dagar lång studieperiod i grupp, där du tillsammans med tränaren kartlägger dina kunskaper och din arbetssökningsplan. Coachen stöder dig med upprättandet av de dokument som behövs för arbetssökningen och ger tips om arbetssökning i olika kanaler. Under undantagssituationen ordnas denna period via fjärranslutning.

Efter studieperioden i grupp fortsätter coachningen under de följande tre månaderna. Du får månatligen minst 3 timmar handledning, som kan ske antingen i grupp eller individuellt med tränaren. Utöver coachen har du också möjlighet att anlita en rekryteringsexpert och en expert på utbildningstjänster.

Du har möjlighet att få arbetslöshetsförmån under coachningperioden.

Coachningtjänsten produceras av en tjänsteproducent som TE-byrån samarbetar med. Coacharna är erfarna experter på arbetssökning och karriärhandledning. Inom Nylands TE-byrås område arrangeras följande Jobbvägen-coachning:

Helsingfors (finska, svenska, engelska)
Helsingin Ura-instituutti Oy och Y4 Works Oy | Katja Noponen Oy

Vanda, Esbo, Kyrkslätt (finska och engelska)
CareeriaPlus (i samarbete med Hyria Business Institute, Live Palvelut & Omnia koulutus) och Arffman

Hyvinge, Träskända, Kervo, Nurmijärvi (finska)
CareeriaPlus (i samarbete med Hyria Business Institute, Live Palvelut & Omnia koulutus)

Lojo, Högfors, Raseborg, Vichtis och Hangö (finska, svenska)
Luksia

Borgå och Lovisa (finska, svenska)
Helsingin Ura-instituutti Oy

Tidtabellerna för coachningarna och coachningsställenas adressuppgifter hittar du i denna bilaga: Coachningarnas tidtabell och adressuppgifter (pdf)

Blev du intresserad av Jobbvägen-coachning? Fyll i den bifogade blanketten.