Träningstjänsterna Jobbvägen och Karriärvägen

Du får mycket stöd i din arbetssökningsprocess både personligen och i grupp. Målet är att du tillsammans med en tränare ska söka och inleda ett arbete, en utbildning, en arbetsprövning, någon annan tjänst eller företagarskap.

Träningstjänsten Jobbvägen börjar med en fem dagar lång jobbsökarträning där du får goda färdigheter i att söka arbete. Efter jobbsökarträningen fortsätter träningstjänsten ännu under de tre följande kalendermånaderna. Ladda ner träningstjänsten jobbvägen kundanvisning här.

Träningstjänsten Karriärvägen börjar med en femton dagar lång karriärträning där du får goda färdigheter i att söka arbete och mycket information om arbetsmarknaden, utbildningar och fortsättningsmöjligheter. Efter karriärträningen fortsätter träningstjänsten ännu under de tre följande kalendermånaderna. Ladda ner träningstjänsten karriärvägen kundanvisning här.

Bekanta dig med tjänsteproducenternas broschyrer och annat material nedan. De kan ge dig mer information om tjänsten. Du kan välja den tjänsteproducent och ort som är lämpligast för dig. Träningen arrangeras på ifrågavarande ort då tillräcklig mängd deltagare har anmält sig. Förbered Dig därför på att delta i träningen även på andra orter (enligt Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska en person delta om den dagliga resan till och från sysselsättningsorten tar under tre timmar). 

Tjänsteproducenten kommer överens om åtgärderna tillsammans med dig så att du kan hitta sysselsättning eller någon annan lösning under de tre månaderna. Tjänsteproducenterna har olika modeller för hur fortsättningstjänsten genomförs.

Du kan söka till tjänsten med blanketten nedan. Blanketten övergår till behandling hos en av arbets- och näringsbyråns experter, som går igenom din situation och vid behov uppdaterar din jobbsökarplan tillsammans med dig. Deltagande i träningstjänsten rekommenderas för alla som inte tidigare deltagit i jobbsökarträning eller karriärträning. Om arbets- och näringsbyrån godkänner din ansökan till tjänsten kontaktar tjänsteproducenten du valt dig per telefon.

När du inleder tjänsten förbinder du dig till att delta i den i enlighet med arbets- och näringsbyråns och tjänsteproducentens anvisningar ända tills tjänsten slutförs, du inleder arbete eller du hittar en annan lösning.

  • Under jobbsökarträningen eller karriärträningen som inleder träningstjänsten deltar du i en sysselsättningsfrämjande tjänst, och arbets- och näringsbyrån gör ett utlåtande om detta till den instans som betalar din arbetslöshetsförmån.
  • Träningen räcker 6 x 45 minuter dagligen, och innehåller både individuell och grupphandledning.
  • Tjänsten kan erbjudas på svenska, finska och engelska.
  • Under tjänsterna efter jobbsökarträningen och karriärträningen (ca 3 mån.) är din status arbetslös arbetssökande, och för den tiden betalas ingen kostnadsersättning och din arbetslöshetsförmån påverkas inte. Om du deltar i aktiveringsaktiviteter som en tjänsteproducent erbjuder under denna fortsättningstjänst kan du meddela utbetalaren om deltagandet, och utbetalaren överväger om t.ex. aktivitetsmodellens aktivitetskrav uppfylls.

> Ansök till Jobbvägen här <

> Ansök till Karriärvägen här <

Serviceproducenter som erbjuder träningstjänsten Jobbvägen:

Borgå, Helsingfors, Lovisa

Hyvinge, Kervo, Nurmijärvi, Träskända, Vanda

Esbo, Hangö, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Vichtis

> Ansök till Jobbvägen här <

Serviceproducenter som erbjuder träningstjänsten Karriärvägen:

Borgå, Helsingfors, Lovisa

Hyvinge, Kervo, Nurmijärvi, Träskända, Vanda

Esbo, Hangö, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Vichtis

> Ansöka till Karriärvägen här <