Servicecentren för arbetskraften

Vårt servicenätverk omfattar även servicecentren för arbetskraften i Helsingfors, Esbo, Vanda, Borgå, Hiisiområdet, Hyvinge och Nurmijärvi.

Servicecentren för arbetskraften erbjuder mångprofessionell service då det visar sig tidsödande eller krångligt att söka jobb. Hos servicecentren förenas den kompetens för kundernas bästa som företräds av experter hos arbets- och näringsbyråns, kommunens socialväsende och FPA.

Kunderna kan inte själva direkt ringa upp och beställa tid hos servicecentret för arbetskraften, utan blir hänvisade till centret utifrån en behovsprövning som görs av arbets- och näringsbyrån eller socialväsendet. Om detta väckte ditt intresse, ska du ta kontakt med din sakkunniga kontaktperson hos arbets- och näringsbyrån.

» Servicecentren för arbetskraften

E-
tjänster