Karriärvägen-coachning på lätt svenska

De grupper som börjar i augusti ordnas som coachning på distans. Grupperna som börjar i september eller senare ordnas som närundervisning.

Karriärvägen-coachning på lätt svenska ger dig information om arbetslivet och utbildningar på lätt svenska. Coachen hjälper dig att fundera på hurdant arbete du skulle vilja göra och vad du är bra på. Du får information om hur du ska söka arbete eller studieplats. Under coachningen kan du också bekanta dig med läroanstalter och olika arbeten.

Coachningen inleds med 25 dagar undervisning i grupp. Efter det här fortsätter coachningen under de följande tre kalendermånaderna. Du får handledning cirka tre timmar i månaden. Utöver coachen får du också hjälp av en rekryteringsexpert, en expert på utbildningstjänster och en lärare i svenska. Coachningen börjar om en grupp på 8 personer kan formas.

Coachningtjänsten är gratis för deltagarna och du har möjlighet att få arbetslöshetsförmån under coachningsperioden.

Karriärvägen-coachningen på lätt svenska och finska arrangeras i Helsingfors, Esbo och Vanda. Coachningen lämpar sig för dig som till exempel fortsätter att öva på din svenska eller finska efter integreringsperioden eller annars behöver handledning och stöd på lätt svenska eller finska. Dina språkkunskaper ligger minst på nivå A2.2. Det betyder att du kan delta i en diskussion och skriva vanliga ord och meningar. Coachningtjänsten produceras av en serviceproducent som TE-byrån samarbetar med:

Spring House Oy

Tidtabellerna för coachningarna och coachningsställenas adressuppgifter hittar du i denna bilaga: Coachningarnas tidtabell och adressuppgifter (pdf)

Blev du intresserad av den här coachningen? Fyll i den bifogade blanketten och sök dig till tjänsten.