Till våra samarbetspartner

Nylands arbets- och näringsbyrå har betydelsefulla samarbetspartner i företagarna, kommunerna i regionen, läroanstalterna, arbetsgivar-, företagar- och arbetstagarorganisationerna, olika företrädare för tredje sektorn, FPA, arbetslöshetskassorna, statens ämbetsverk och inrättningar samt medierna.

För våra samarbetspartner samlar vi på denna sida olika slags statistik och översikter om arbetskraft, arbetslöshet och sysselsättning. Nylands ELY-central gör varje månad upp en sysselsättningsöversikt som baserar sig på arbetskraftsstatistik från arbets- och näringsministeriet. Vi sätter ut länkar som förenar sysselsättningsöversikterna med dessa sidor.

» Sysselsättningsöversikter från Nylands ELY-central

» Sysselsättningsöversikter från Nylands arbets- och näringsbyrå (på finska)

» Pressmeddelanden från Nylandsarbets- och näringsbyrå (på finska)

Uppdaterad 13.1.2020
E-
tjänster