Samservicekontor

Samservicekontoret Monitori

Samservicekontoret Monitori är Åbo stads, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrås samt Fpa:s gemensamma serviceställe i köpcentret Skanssi. Vid Monitori får du mångsidig service.

Monitoris evenemang och aktuella nyheter

E-
tjänster