Työllisyyspoliittinen avustus vuonna 2018

Maakuntauudistus etenee. Uudistuksen työvoimapalveluihin liittyvien lakiesitysten lausuntoaika on 16.6. asti. Lakiesityksessä (Laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista) ei ole säännöksiä työllisyyspoliittisesta avustuksesta.

Hankekriteerit ja myönnettävän avustuksen kesto tarkentuvat kesän aikana. (Kesto saattaa olla lyhyempi kuin 12 kk.) Avustuksen hakuaika tulee olemaan 1.9. - 15.9.2017.

Hankekriteereiden osalta on hyvä huomioida, että alle 40 asiakasta vastaanottaville hankkeille tukea myönnetään vain erityisen painavasta syystä.

Kriteereissä tullaan painottamaan myös sitä, että rahoituksen saavien hankkeiden tarjoamien palveluiden pitää pääasiassa perustua muulle kuin 100 % palkkatuen käytölle.

Kun avustuksen hakuaika alkaa, hakulomakkeet ja avustuksen kriteerit löytyvät tältä sivulta sekä www.taidonpolku.fi-sivulta.

 

____________________________________

Uudenmaan TE-toimiston myöntämän työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuodelle 2017 on päättynyt 9.9.2016.

Uudenmaan TE-toimiston alueen työllisyyspoliittiset avustushankkeet vuonna 2017

 1. Apuomena ry.- Taidolla töihin hanke
 2. Espoon järjestöjen yhteisö ry.- Sektori 3-hanke
 3. Espoon kaupunki – Työrasti-hanke
 4. Etelä-Suomen Klubitalo osaajat – sosiaalisen yrityksen perustamisen selvityshanke
 5. Hgin Diakonissalaitoksen säätiön koulutuspalvelut – Työpiiri hanke
 6. Hgin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry – Oikeisiin töihin-hanke
 7. Hgin kaupunki – Työrasti-hanke
 8. Hgin Työttömät He-TY ry. – Potkua kelkkaan-hanke
 9. Hyvinkään-Riihimäen seudun Ammattikoulutussäätiö – Alusta-hanke
 10. Invalidisäätiö Orton Pro –
 11. Koillis-Hgin Työ- ja toiminta, Ko-Ty ry. – Tukeva-hanke
 12. KRIS-Etelä-Suomi – MoveOn –hanke
 13. Loviisan kaupunki – Loviisan ja Lapinjärven työllisyyspalvelun kehittäminen
 14. Monik ry. – Urax-työhönvalmennus
 15. Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry. – Työnhakubuusteri 2.0
 16. Sininauhasäätiö - Sinivalo
 17. Sotainvalidien veljesliitto – Sotainvalidien avustajatoiminta
 18. Suomen Kylätoiminta ry. – Työtä Kylästä-hanke
 19. Suomen Punainen Risti, Kontti – Työtä, taitoa, tuloksia- hanke
 20. Vantaan kaupunki – Työrasti
 21. Vantaan työttömät ry. – Omaishoitajan apuna arjessa

Lisätiedot hankkeista www.taidonpolku.fi

» Hankehaku 2015

» Hankehaku 2016

 

[sivu päivitetty 9.6.2017]