Hankekriteerit vuodelle 2018

Työllisyyspoliittinen avustus - hankekriteerit vuodelle 2018

Rahoitushaku on päättynyt 22.9.2017.

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksella edistetään TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja välityömarkkinoiden vaikuttavuutta. Erityisesti avustus on tarkoitettu heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen parantamiseen. Rahoitusta voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi samalle hankkeelle.

Sosiaalisten yritysten lainsäädäntö kumoutunee, joten sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksien selvittämiseen ja/tai sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja vakiinnuttamiseen ei myönnetä tukea.

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM2579/00.03.05.02/2016)

Hakukriteereistä

Uusimaa myöntää tukea ensisijaisesti TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymiseen avoimille työmarkkinoille tai ammatillisen osaamisen lisäämiseen tähtääviä hankkeita. Toissijaisesti avustusta kohdennetaan työelämävalmiuksia ylläpitäviin hankkeisiin. Hankkeiden kohderyhmänä tulee olla ensisijaisesti pitkään työttömänä olleet tai yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat.

Toiminnan määrälliseen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota sekä siihen, että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Hankkeiden kuvauksissa tulee olla selkeästi ilmaistuna hankeprosessin arvioitu kesto/asiakas. Mikäli hankkeen vuosittainen asiakasmäärä on alle 40 henkilöä, avustusta ei myönnetä.

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota hankkeen asiakasmäärään suhteessa työntekijöihin, määrällisiin tavoitteisiin, toimintaideaan, tarjottaviin palveluihin (mm. opinnollistaminen ja aktiivinen yhteistyö yrityskentän kanssa), työmarkkinoille siirtymisen keinoihin, hankkeiden alueelliseen kattavuuteen, lisäarvoon työttömyyden vähentämisessä ja/tai TE-toimiston työttömien työnhakijoiden osaamisen lisäämisessä, hankkeen riittäviin taloudellisiin toimintaedellytyksiin (typo-hankeavustus maksetaan 1-2 kuukautta takautuvasti) sekä innovatiivisuuteen uuden kokeilussa.

Hankkeen tarjoamien palveluiden pitää pääasiassa perustua muulle kuin 100 %:n palkkatuen käytölle.

Työllisyyspoliittinen avustus - vuodelle 2018 rahoituksen saaneet hankkeet toiminta-alueittain

 

1. Apuomena ry - Taidolla töihin (Lohja Vihti Karkkila Siuntio Inkoo Raasepori Hanko)

2. Espoon Järjestöjen yhteisö - Sektori (Espoo, Kauniainen, Hki, Vantaa)

3. Espoon kaupunki - Työrasti (Espoo)

4. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö - Työpiiri (Uusimaa)

5. Hgin ja Uudenmaan näkövammaiset ry - Oikeisiin töihin (pk-seutu)

6. Hgin kaupunki - Työrasti (Hki)

7. Helsingin työkanava HeTY ry - Potkua kelkkaan (pk-seutu)

8. Hyria säätiö sr- Alusta (Keski-Uusimaa) ent. Hyvinkään Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiö

9. Invalidisäätiö - Future Pro (Keski-Uusimaa)

10. Koillis-Helsingin työ- ja toiminta KO-TY ry - Tukeva (Malmi ja lähialueet)

11. Kris-Etelä-Suomi ry - Move on (pk-seutu)

12. Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry - Työnhakubuusteri 2.0 (Uusimaa)

13. Sininauhasäätiö - Sinivalo (Uusimaa)

14. Sotek-säätiö - Työn suuntaan (Porvoo, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila, Sipoo)

15. Suomen Kylätoiminta ry - Työtä kylästä (Uusimaa)

16. Suomen Punainen Risti - Konttityö (Uusimaa Hki, Espoo ja Vantaa Kontit)

17. Työmajakka - Lautta työttömyydestä töihin (Kirkkonummi)

18. Vantaan kaupunki - Työrasti (Vantaa)

19. Vantaan työnhakijat ry - Omaishoitajan apuna arjessa (Tikkurila, Korso) ent. Vantaan työttömät ry

» Hankehaku vuodelle 2016

» Hankehaku vuodelle 2017