Kahdessa kuukaudessa tuloksiin

Ilmoittautuminen palveluun on nyt päättynyt. Palvelu päättyy kokonaisuudessaan vuoden 2018 lopussa.

Kahdessa kuukaudessa tuloksiin on Uudenmaan TE-toimiston uudenlainen ostopalvelu, joka toteutetaan vertaistukivalmennuksena. Palvelun tuottaa Cimson Koulutuspalvelut Oy. Nimensä mukaisesti palvelussa tähdätään tuloksiin kahdessa kuukaudessa.

Palvelu sopii työttömille työnhakijoille laidasta laitaan. Voit olla juuri työttömäksi jäänyt, jo pidemmän aikaa töitä etsinyt, korkeakoulutettu, vailla tutkintoa oleva, nuori tai pitkän työuran tehnyt. Ammattialan suhteen ei myöskään ole rajoituksia. Ainoastaan kotoutuja-asiakkaat on rajattu tästä palvelusta pois.

Palvelu tukee asiakkaan työnhakuprosessia. Voit saada ohjausta ja tukea työllistymiseen tai esimerkiksi oman ammatillisen suunnitelman selkiyttämiseen. Palvelussa voidaan muodostaa erilaisia vertaistukiryhmiä asiakaskunnan mukaan.

Cimson Koulutuspalveluiden Heli Vehmas: "Vertaistuen merkitys työnhaussa on yllättävän suuri. Yhteisöllisyys tuo työnhakuun lisävivahteen ja uskon, että näin saadaan hyviä tuloksia aikaan. Yhdistämme valmennuksessa vertaistuen, yksilöllisen tuen ja pitkälle kehitetyt verkkopalvelut, joista olemme saaneet todella hyvää palautetta. Verkkotyöskentely on joustavaa ja helppoa, tämä valmennus ei ole luokkahuoneessa istumista. Mukana on tietenkin myös valmentaja koko valmennuksen ajan."

 

Kahdessa kuukaudessa tuloksiin

  • valmennuksen kesto kaksi kuukautta, mikä sisältää enintään viisi ryhmäpäivää klo 9-15 välisenä aikana
  • kohderyhmänä kaikki työttömät työnhakijat pois lukien kotoutuja-asiakkaat
  • 1–5 kertaa ryhmävalmennusta, 2 tuntia yksilöohjausta, verkkovalmennusta
  • voidaan järjestää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
  • palvelun aikana voi käyttää myös muita TE-palveluja
  • osallistujan status pysyy työttömänä työnhakijana, valmennuksen ajalta ei makseta kulukorvausta eikä valmennus vaikuta työttömyysetuuteen
  • Ilmoittautumisen jälkeen saat tiedon valmentajalta ryhmän aloituspäivästä ja paikasta. Jos päivä ei sovi, voidaan sinut siirtää toiseen ryhmään
  • lisätietoja luettavissa myös Cimson Koulutuspalveluiden nettisivuilta
  • palvelu jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka, asiakasohjaus päättyy lokakuun lopussa

 

Oma
asiointi

Uudenmaan TE-toimiston info maahanmuuttajille (pdf)
(materiaalia päivitetään)

» arabia 1/2018
» somali 1/2018
» dari 1/2018
» sorani 1/2018
» farsi 1/2018
» english 1/2018
» viro 3/2017
» venäjä 1/2017
» suomi 1/2018

 

Ohje työnhakijaksi ilmoittautumisesta (video)

» somali
» arabia
» viro
» suomi

 

International House Helsinki