Työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuodelle 2019

Hankerahoituksen haku vuodelle 2019 on päättynyt

Työllisyyspoliittinen avustus vuodelle 2019 – Saapuneet hankehakemukset

1.   Apuomena ry - Taidolla töihin 2 (Lohja Vihti Karkkila Siuntio Inkoo Raasepori Hanko)

2.   Espoon Järjestöjen yhteisö ry – Avoin työhön (Espoo, Kauniainen, Hki, Vantaa)

3.   Esittävän säveltaiteen tuki ry – Kulttuuriväki töihin (Uusimaa)

4.   Helsingin Kaupunki –Digirasti (Hki)

5.   Hgin ja Uudenmaan näkövammaiset ry – Kartalla (pk-seutu)

6.   Helsingin työkanava HeTY ry – Evästeitä (pk-seutu)

7.   Hyria Säätiö sr – Sysäys (Nurmijärvi-Hyvinkää)

8.   Invalidisäätiö sr Live Palvelut – Future Pro (Hki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä Keski-Uusimaa)

9.   Koillis-Helsingin työ- ja toiminta KO-TY ry - Walma (Malmi ja lähialueet)

10. Kris-Etelä-Suomi ry – Heti töihin (pk-seutu)

11. Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry – ei vielä hankenimeä

12. Oikeutta ja neuvontaa rt – Duunikuntoon 2 (Kirkkonummi, Vihti, Sipoo, Karkkila)

13. Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry - Rekryboosteri (Uusimaa)

14. Puntland Society of Finland - Polku (Hki)

15. Sininauhasäätiö – Sinipolku (Uusimaa)

16. Sotek-säätiö - Työn suuntaan (Porvoo, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila, Sipoo)

17. Suomen Kylätoiminta ry - Työtä kaikille – Jobb för alla (Uusimaa)

18. Suomen Punainen Risti - Konttityö (pk-seutu)

19. Työmajakka ry - Lautta työttömyydestä työhön (Kirkkonummi ja lähiseutu)

20. Vantaan kaupunki - Luotsi (Vantaa)

21. Vantaan työnhakijat ry – Arjen tsempparit (Tikkurilan suuralue)

________________________________________

Hankerahoituksen haku vuodelle 2019 on päättynyt

Maakuntauudistus siirtyi vuodella eteenpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että aiempi suunnitelma hankerahoituksen osalta, koskien vuotta 2019, on muuttunut.  TE-toimisto voi myöntää työllisyyspoliittista avustusta (typohanke-avustus) koko vuodeksi 2019.

Kuka voi hakea tukea?

Avustuksen saajana voi olla yhdistys/järjestö, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Sitä ei voi myöntää yritykselle eikä yksityishenkilölle. 

Miten tukea haetaan?

Tutustu hakukriteereihin. Täytä tämän sivun linkissä oleva Hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta sekä hakemuksen liitteet 1-3. Liitteet ovat pakollisia. Täytä hakemus ja liitteet huolellisesti. Postitusosoite on hankekriteereissä. Hakemus on toimitettava kirjaamoon määräajan sisällä. 

Mikä on hakemuksen käsittelyaika? Milloin saan päätöksen tuesta?

Koska hakemukset kulkevat maapostissa, odotetaan hakuajan jälkeen noin neljä päivää, että kaikki hakemukset ovat saapuneet. Sen jälkeen alkaa kokonaisuuden käsittely. Päätöksiä on odotettavissa marraskuun 2018 loppuun mennessä.

HANKEKRITEERIT VUODELLE 2019

Työllisyyspoliittinen avustus - hankekriteerit vuodelle 2019      

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksella edistetään TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Erityisesti avustus on tarkoitettu heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen parantamiseen. Rahoitusta voidaan myöntää enintään kolmena vuotena samalle hankkeelle.

Sosiaalisten yritysten perustamiseen ja vakiinnuttamiseen ei myönnetä tukea.

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017)

Hakukriteereistä

Uusimaa myöntää tukea hankkeille, jotka kehittävät malleja TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi avoimille työmarkkinoille ja käyttävät opinnollistamista työnhakijoiden ammatillisen osaamisen lisäämiseksi. Hankkeiden kohderyhmänä tulee olla yli vuoden työttömänä työnhakijoina olleet työnhakijat. Tilanteissa, joissa hanke työllistää palkkatuella työttömän, hankkeen tavoitteena tulee olla, että asiakkaalle saadaan uusi työpaikka avoimilta markkinoilta ennen palkkatukijakson päättymistä.

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomioita hankkeen toimintaideaan, määrällisiin tavoitteisiin, hankehenkilöstön osaamiseen, opinnollistamiseen ja aktiiviseen yhteistyöhön yrityskentän kanssa, innovatiivisuuteen, asiakasmäärään suhteessa työntekijöihin sekä siihen, että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Hankkeella on oltava riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä typo-hankeavustus maksetaan 1-2 kuukautta takautuvasti.

Mikäli hankkeen vuosittainen asiakasmäärä on alle 60 henkilöä, avustusta ei myönnetä.

Hakuaika: 3.-17.9.2018 

Hakemukset liitteineen toimitetaan 17.9.2018 kello 16.15 mennessä osoitteella: Uudenmaan TE-toimiston Kirjaamo, Opastinsilta 12 B 5 krs, PL 1003, 00521 Helsinki. Kuoreen on merkittävä tunnus: Työllisyyspoliittinen hankeavustus 2019. Ajallaan saapuneeksi katsotaan myös hakemus, joka tulee määräajan jälkeen, mutta siinä on postileima viimeistään ajalta 17.9.2018 kello 16.15.

Huom. Hakemukseen EI edellytetä lausuntoa TE-toimistolta. Hakijalta pyydetään myös ilmaisemaan toive 100 % palkkatuen htv-kiintiön määrästä vuodelle 2019. Se merkitään hakemuksen liitteeseen 1.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Eija Lappalainen, eija.lappalainen@te-toimisto.fi, p. 0295 040 421

Hakulomakkeet ja hankekriteerit löytyvät www.te-palvelut.fi sivustolta kohdasta: paikalliset te-palvelut-Uusimaa-Yhteistyökumppaneille-työllisyyspoliittiset avustukset. Informaatiota hankekriteereistä löytyy myös www.taidonpolku.fi-sivustolta

 

Hankekriteerit vuodelle 2018

 

 

[sivu päivitetty 27.9.2018]