Työluvan hakuprosessi

Työntekijän oleskeluluvan hakeminen (Ensimmäinen työntekijän oleskelulupahakemus sekä jatkolupahakemus):

1. Mikäli työnantaja haluaa palkata ulkomaalaisen työntekijän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta, on työnantajan annettava työntekijälle työtarjous, jossa vahvistetaan että työntekijä palkataan töihin.

2. Työntekijän oleskelulupaa voi hakea vain työnhakija itse joko Maahanmuuttovirastosta, Suomen edustustosta tai sähköisestä asiointipalvelusta Enter Finlandista. Lupaa haetaan Maahanmuuttoviraston lomakkeella (OLE_TY1). Työntekijän tulee käydä tunnistautumassa joko Suomen edustustossa tai Maahanmuuttovirastossa.

3. Työnantaja liittää hakemuksen yhteyteen huolellisesti täytetyn TEM054-lomakkeen. Valitse kohta "Liite työntekijän oleskelulupahakemukseen

 • Lisätietoja TEM054-lomakkeen täyttämisestä ja toimittamisesta löydät kohdasta "Ohjeita TEM054-lomakkeen täyttämiseen".
 • Lisätietoja muiden liitteiden toimittamisesta löydät kohdasta "Mikäli haluat nopeuttaa hakemuksen käsittelyä, toimitathan hakemuksen yhteyteen ainakin seuraavat liitteet".

4. Luvan myöntäminen tapahtuu kaksivaiheisesti. Paikallinen TE-toimisto aloittaa luvan käsittelyn saatuaan tiedot hakemuksesta sen vastaanottaneelta Suomen edustustolta tai Maahanmuuttovirastolta. TE-toimisto tekee asiassa osapäätöksen, minkä jälkeen asian lopullinen ratkaisu siirtyy Maahanmuuttovirastolle.

 • TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen ja työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin.
 • Hakemusten käsittelyaika Uudenmaan TE-toimistossa vaihtelee kulloisenkin työtilanteen ja mahdollisesti tarvittavien lisäselvitysten mukaan.

5. Maahanmuuttovirasto antaa päätöksensä tiedoksi. Maahanmuuttoviraston päätöksen mukana tulee myös TE-toimiston tekemä osapäätös sekä valitusohjeet Hallinto-oikeudelle.

6. Työntekijän oleskelulupa on voimassa yhdellä tai useammalla ammattialalla ja se on joko tilapäinen tai jatkuva.

Ohjeita TEM054-lomakkeen täyttämiseen

1. Työnantajan tulee täyttää huolellisesti TEM054-lomake.

2. TEM054-lomakkeella ilmoitettujen työsuhteen ehtojen tulee vastata työsuhteessa tosiasiallisesti sovellettavia työsuhteen ehtoja.

3. TEM054-lomakkeen tulee olla allekirjoitusoikeuden omaavan yrityksen vastuuhenkilön allekirjoittama. Mikäli työnantaja haluaa laajentaa allekirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden määrää, tulee vastuuhenkilön toimittaa TE-toimistolle lista henkilöistä, jotka voivat allekirjoittaa TEM054-lomakkeen.

4. Pyydämme myös huomioimaan, että toimitamme mahdolliset lisäselvityspyynnöt TEM054-lomakkeessa ilmoitettuun posti- ja sähköpostiosoitteeseen.

5. TEM054-lomakkeen on oltava kokonaisuudessaan kaikilta osin huolellisesti täytetty, lisäksi erityistä tarkkuuttaa kannattaa käyttää kohtaan "4.Työsuhteen keskeiset ehdot".

Lisäohjeita lomakkeen täyttöön:

 • Pääasialliset työtehtävät
  • Pääasiallisten työtehtävien tulee olla ilmaistuna selkeästi (esim. "kokki" tai "siivooja"). Mikäli työntekijällä on useita pääasiallisia työtehtäviä (esim. "siivous ja ruoanlaitto"), tulee työtehtävien jakautuminen ilmoittaa (eli miten monta prosenttia työajasta henkilö tekee mitäkin työtehtävää).
 • Ilmoita työn kesto ja tieto siitä onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsuhde tarkkoine päivämäärineen.
 • Ilmoita säännöllinen työaika viikossa tai kuukaudessa.
 • Palkka
  • Ilmoitettava palkan määrä ja se, onko kyseessä tunti-, vai kuukausipalkka.
 • Työehtosopimus
  • Ilmoitettava noudatettavan työehtosopimuksen tarkka nimi.
 • Pääasiallinen työntekopaikkakunta
  • Ilmoitettava tieto siitä, millä paikkakunnalla työntekijä tulee pääasiallisesti työskentelemään.

6. Huolellisesti täytetyn TEM054-lomakkeen voi liittää Enter Finlandin kautta hakemukseen, tai työntekijä voi toimittaa työnantajan täyttämän lomakkeen hakemuksen jättövaiheessa Maahanmuuttovirastoon tai Suomen edustustoon

Ohjeita Enter Finlandin käyttöön

 • Enter Finlandin löydät täältä
 • Työnantajan pitää tehdä palveluun työnantajalle tarkoitettu tili.
 • Voit toimittaa osan hakemuksen liitteistä Enter Finlandin kautta.
 • Voit seurata hakemuksen tilaa palvelun kautta eli sinun ei tarvitse jonottaa puhelinpalveluumme.
 • Saat Maahanmuuttoviraston päätöksen ja työ- ja elinkeinotoimiston osapäätöksen tiedoksesi.
 • Voit tehdä ulkomaalaislain edellyttämän työntekijäilmoituksen, jos otat palvelukseesi kolmannen maan kansalaisen.
 • Voit maksaa hakemuksen työntekijäsi puolesta.

Mikäli haluat nopeuttaa hakemuksen käsittelyä, toimitathan hakemuksen yhteyteen ainakin seuraavat liitteet

1. Todistus verojen maksamisesta tai mahdollinen verottajan kanssa laadittu maksusuunnitelma verojen maksamisesta.

2. Todistus lakisääteisten vakuutusmaksujen maksamisesta (työeläke- ja tapaturmavakuutustodistus) tai mahdollinen vakuutusyhtiön kanssa laadittu maksusuunnitelma.

3. Todistus lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.

4. Työntekijän työ- ja koulutodistukset sekä muut mahdolliset todistukset (esimerkiksi hygieniapassi tai ajokortti) koskien ammattialaa, jolle työntekijä on tulossa töihin (kun kyseessä on työntekijän ensimmäinen oleskelulupahakemus).

5. Selvitys työnantajan aiemmista yrityksistä rekrytoida työvoimaa tehtävään, johon hän nyt hakee työvoimaa EU/ETA-alueen ulkopuolelta (kun kyseessä on työntekijän ensimmäinen oleskelulupahakemus).

6. Kuukausittaiset palkkalaskelmat edellisen luvan voimassaolon ajalta, joista näkyy vähintään seuraavat tiedot: maksajan ja saajan nimi, tunti- ja/tai kuukausipalkka mahdollisine eriteltyine lisineen, työntekijän tekemä työtuntimäärä, ennakonpidätys sekä lakisääteiset vakuutusmaksut (kun kyseessä on työntekijän jatko-oleskelulupahakemus).

Miten toimin, jos TE-toimisto lähettää minulle lisäselvityspyynnön?

- Pyydämme tarkastamaan huolellisesti, että olette vastanneet kaikkiin kohtiin lisäselvityspyynnöstä.

- On erittäin tärkeää vastata lisäselvityspyyntöön annetussa määräajassa.

- Lisäselvityspyyntöihin vastaaminen:

 • Voit toimittaa selvityksiä myös Enter Finlandin kautta.
 • Jos toimitat lisäselvityspyyntöön liittyviä dokumentteja postitse tai sähköpostitse, liitä mukaan alkuperäinen lisäselvityspyyntö. Tämä nopeuttaa käsittelyä.
  • Mikäli toimitat selvityksiä sähköpostitse, toimi näin:
   • Skannaa saamasi selvityspyyntö vastauksen liitteeksi.
   • Skannaa muut dokumentit liitteeksi pdf-muotoisina.
   • Otsikoi viesti: "Selvitys työlupa-asiaan: Asiakasnumero"
   • Osoite: tyoluvat.uusimaa(at)te-toimisto.fi
  • Lisäselvityspyyntöön voi vastata myös kirjeitse osoitteeseen:

   Uudenmaan TE-toimisto
   Työlupapalvelut
   Antinkatu 1
   00100 Helsinki
Oma
asiointi
Haussa olevat työpaikat

Haussa oleva työvoimakoulutus

Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet (Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen)