Ajankohtaiset

<< Takaisin

null 100% palkkatuki ja sen kiintiöt 2017

Valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2017 rajoitetaan 100 % palkkatuen käyttöä TE-toimistoille määritetyillä enimmäiskiintiöillä. Palkkatuki kattaa palkkauskustannukset kokonaan enintään 65 % työaikaan saakka työllistettäessä vähintään 2 vuotta työttömänä ollut henkilö yhdistyksiin/säätiöihin/uskonnollisiin yhdyskuntiin muuhun kuin elinkeinotoimintaan. Kiintiö on aiempien vuosien rajoittamatonta käyttöä huomattavasti pienempi.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti lisäksi kolmannen sektorin suurimpien toimijoiden/järjestöjen kanssa yhteistyössä tehdyllä linjauksella laatukriteerejä tehtäviin, joissa  palkkauskustannukset katetaan kokonaan palkkatuella.

Linjauksen mukaisesti tukea voidaan myöntää silloin kun tuella palkattavan arvoidaan voivan parantaa ammatillista osaamistaan tarjolla olevissa työtehtävissä. TE-toimisto arvioi sen, onko tarjolla olevan työn sisältö ns. avoimille työmarkkinoille verrattavissa ja onko työnjohto ja työnantajan velvoitteet hoidettu ammattimaisesti.

Hämeen TE-toimisto rajaa 100 % palkkatuen myöntämisen kiintiönsä puitteissa pääasiassa vain työllisyyshankkeisiin ja työttömien ohjaamiseen sekä valmentamiseen perehtyneisiin kolmannen sektorin  yhteistyökumppaneihin. Palkkatuen tavoitteena on toimia välivaiheena avoimille työmarkkinoille /ammatilliseen koulutukseen siirtymiselle.