null 100 prosentin palkkatuki ja htv-kiintiöt

Tällä hetkellä 100 prosentin palkkatukipäätöksiä tehdään ainoastaan työllisyyspoliittista avustusta saaneille toimijoille. Arvioimme palkkatuen myöntämismahdollisuutta suhteutettuna aikaisemmin tehtyihin päätöksiin kokonaiskiintiömme puitteissa. Käsittelemme hakemukset hankekohtaisesti ja kaikille tukea ei voida enää myöntää.