null Alle 30-vuotiaiden työttömyys laskee muita nopeammin

Uudenmaan elinkeino­, liikenne­ ja ympäristökeskuksen (ELY­-keskuksen) kuntien alueella oli lokakuun lopussa yhteensä 66 825 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 1 147 (­-1,7 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (15 814) ja erityisasiantuntijoiden (11 375) ammattiryhmissä. Ilman ammattia olevien työttömien määrä on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla keväästä lähtien. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 7,8 %.

Alle 25-­vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 5 758, mikä on 609 (­-9,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 21 925, mikä on 757 (­-3,3 %) vähemmän kuin vuoden 2018 lokakuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 11 592, mikä on 409 (­-3,4 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli lokakuun aikana haussa 26 494 eli 3 547 (15,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli mm. myyjien (1 742 paikkaa), rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden (1 339), rakennusalan avustavissa tehtävissä (989), talonrakentajien (981) sekä toimisto­ ja laitossiivoojien (946) nimikkeissä. Tiedot ilmenevät työ­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 66 825
  • Työttömiä 1 147 (­-1,7 %) viime vuotta vähemmän
  • Uusien avoimien työpaikkojen määrä jatkuvassa kasvussa
  • Ilman ammattia olevien työttömien määrän kasvu kiihtyy
  • Pitkäaikaistyöttömyyden lasku hidastuu tasaisesti


Lue Uudenmaan lokakuun 2019 työllisyyskatsaus (pdf) kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta.

Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta on julkaistu lokakuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.