null Elokuun työllisyyskatsaus: Työttömien määrä pienempi Uudellamaalla heinäkuuhun verrattuna

Uudenmaan elinkeino,liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli elokuun lopussa yhteensä 114 043 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 42 922 (60,4 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 13,1 %.

Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 16 819 (12,9 %) vähemmän kuin edelliskuussa. Elokuussa ilman työtä olevien määrä kääntyi laskuun ja heitä oli kuukauden takaiseen tilanteeseen nähden 9 144 (9,4 %) vähemmän. Lomautettujen määrän lasku jatkui, ja elokuun lopulla lomautettuja oli 7 675 (23 %) vähemmän kuin kuukautta aiemmin.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 12 720, mikä on 6 641 (91,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 28 223, mikä on 5 741 (25,5 %) enemmän kuin vuoden 2019 elokuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 19 770, mikä on 6 528 (49,3 %) henkilöä enemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli elokuun aikana haussa 19 955 eli 6 595 (24,8 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia avoimia työpaikkoja oli kuitenkin 2 817 (16,4 %) enemmän kuin edelliskuussa.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 114 043
  • Työttömiä työnhakijoita 42 922 (60,4 %) viime vuotta enemmän
  • Työttömistä työnhakijoista lomautettuja 25 725
  • Sekä lomautettujen että työttömien määrä laskussa
  • Työttömyys laskussa myös ulkomaalaisten työnhakijoiden kohdalla
  • Työttömyystilanne heikentynyt miesten kohdalla
  • Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin etenkin 1-3kk kestävissä töissä

Lue Uudenmaan elokuun 2020 työllisyyskatsaus (pdf) kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta.Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta (pdf) on julkaistu elokuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.