null Haussa työttömiä osaajia ja kasvua tavoittelevia yrityksiä

Oletko työtön osaaja +54? Sinua etsitään!

Yrittäjä palkkaa työtön osaaja +54! Kokeneiden ammattilaisten osaamista yritetään valjastaa yritysten käyttöön. Etenkin pienten ja keskisuurten yritysten uskotaan hyötyvän niiden 54 vuotta täyttäneiden työkokemuksesta, jotka ovat tällä hetkellä työttöminä.

Helsingin Yrittäjät ja Uudenmaan TE-toimisto ovat perustaneet XL-knowhow-hankkeen vauhdittamaan yritysten ja osaajien kohtaamista. Helsingin Yrittäjät ja TE-toimisto uskovat, että juuri pitkän työkokemuksen hankkineilla on parhaat mahdollisuudet siivittää pienten yritysten kasvua. Tällä hankkeella haetaan uutta kasvuvoimaa yrityksiin.

Nykyaikana monet asiat muuttuvat yrityksissä nopeasti. Välillä voi tulla esimerkiksi markkinointitarpeita ulkomaille tai tarvitaan lisätaitoja tehtävissä. Silloin yrityksellä on tarve rekrytoida osaavia henkilöitä lyhyeksi tai jopa pitkäksikin aikaa. Kokemusta omaava työntekijä hyödyttää yrityksen tuottavuutta ja kannattavuutta. XL-hanke avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia rekrytoida pidempään työmarkkinoilla toimineita työnhakijoita, joiden toimialaosaaminen, työelämätaidot ja elämänkokemus tuovat arvokasta osaamispääomaa pk-yrityksiin.

XL-hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta työtä, joko työpaikkoina tai yrittäjyytenä. Hankkeeseen etsitään parhaillaan niin kiinnostuneita yrityksiä kuin edellytykset täyttäviä työnhakijoita. Ammattilaista kaipaavat yritykset ja työtä vailla olevat osaajat koetetaan saattaa yhteen tämän hankkeen avulla.

Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä hankevastaava Marja Kaijalaan, p. 050 444 0054 tai marja.kaijala@helsinginyrittajat.fi.