null Heinäkuun työllisyyskatsaus: Ilman työsuhdetta olevien työnhakijoiden määrä nousi Uudellamaalla

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli heinäkuun lopussa yhteensä 114 797 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 100 048 ja lomautettuja 14 749. Työttömien kokonaismäärä laski 16 065 (-12,3 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli koko maan kolmanneksi alhaisin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa 13 %, joka on kaksi prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.

Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 1 850 (1,6 %) henkilöä enemmän kuin edelliskuussa. Heinäkuussa ilman työsuhdetta olevien määrä nousi kuukautta aikaisempaan verrattuna 3 288 (3,4 %) henkilöllä. Lomautettujen määrä laski edelliskuukauteen verrattuna 1 438 henkilöllä (-8,9 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 12 504, mikä on 3 576 (-22,2 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 45 999, mikä on 18 360 (66,4 %) enemmän kuin vuoden 2020 heinäkuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 22 565, mikä on 706 (-3 %) henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon heinäkuussa 22 550, eli 5 412 (31,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 114 797, laskua edellisvuodesta 16 065 henkilöä
  •  Lomautettujen määrä jatkaa laskua
  •  Työttömien työnhakijoiden määrä viime vuodesta laski koko maassa
  •  Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi selvästi (31,6 %) vuoden takaiseen verrattuna
  •  Pitkäaikaistyöttömyys korkealla tasolla, etenkin nuorten pitkäaikaistyöttömyys
  • Työllisyystilanne parantunut korkeakoulutetuilla

Katsaus on luettavissa Työllisyyskatsauksen omilta sivuilta sekä pdf-muodossa myös ELY:n sivuilta.