null Helmikuun työllisyyskatsaus: Nuorten työllisyystilanne huono

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli helmikuun lopussa yhteensä 112 218 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 90 215 ja lomautettuja 22 003. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 41 169 (57,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa 12,9 %, joka on 4,7 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän.

Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 69 henkilöä vähemmän kuin edelliskuussa. Helmikuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 467 (0,5 %) enemmän. Lomautettujen määrä laski 536 (-2,4 %) henkilöllä verrattuna kuukautta aikaisempaan.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 295, mikä on 4 927 (77,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 35 801, mikä on 13 250 (58,8 %) enemmän kuin vuoden 2020 helmikuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 20 455, mikä on 7 631 (59,5 %) henkilöä enemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon helmikuussa 25 811 eli 2 489 -8,8 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 112 218
  • Työttömiä työnhakijoita 41 169 (57,9 %) viime vuotta enemmän
  • Työttömistä työnhakijoista lomautettuja 22 003 (+625,5 %)
  • Uusien avoimien työpaikkojen määrä vähentynyt 8,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu jatkuu, varsinkin nuorten osalla kasvu erittäin kovaa.

Lue Uudenmaan helmikuun 2021 työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta. Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta on julkaistu helmikuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.