null Jokaisen tulee päästä töihin rajoitteista huolimatta

Kuvateksti: Minna Viitaharju aloitti työnsä Uudenmaan TE-toimiston tuetun työllistymisen palvelulinjan kehittämiskoordinaattorina huhtikuun alussa.

TE-toimisto auttaa asiakkaitaan kolmella eri palvelulinjalla. Työnvälitys- ja yrityspalveluissa autetaan riittävän työkokemuksen ja ammatillisen osaamisen omaavia asiakkaita, kun taas osaamisen kehittämispalvelu palvelee silloin, kun työnhakija tarvitsee työllistymiseensä lisää koulutusta ja osaamista.

Tuetun työllistymisen palveluita käyttävät asiakkaat, joilla on useampia työllistymistä vaikeuttavia tekijöitä. Asiakkaat saavat yksilöllistä tukea ja tarvittaessa moniammatillista apua.

"Tuetun työllistymisen palvelulinjalle tyypillistä on se, ettei tyypillistä asiakasta ole", Uudenmaan TE-toimiston kehittämiskoordinaattori Minna Viitaharju toteaa.

Tukea tarvitsevia asiakkaita on monenlaisia: on osatyökykyisiä, luku- ja kirjoitustaidottomia, vammaisia, pitkäaikaistyöttömiä tai terveys- ja päihdeongelmien kanssa taistelevia.

"Siksi meidän ei pidä keskittyä asiakkaidemme rajoitteisiin, vaan selvittää minkälainen yksilöllinen polku jokaisella asiakkaallamme on työelämään. Meidän tulee hahmottaa työnhakijan tilanne kokonaisuutena. Pelkän työnhakutilanteen selvittäminen ei riitä", Minna Viitaharju kertoo.

"Palvelulinjamme perusajatuksena on se, että jokaisen tulee saada tehdä töitä rajoitteista huolimatta – työ kuuluu kaikille!"

Työ, jolla on arvoa

Monilla tuetun työllistymisen palvelulinjan asiakkaalla saattaa olla hyvin negatiivinen käsitys itsestään, jolloin asiantuntijoiden tehtävänä on antaa toivoa ja auttaa omien vahvuuksien ja osaamisalueiden löytämisessä.

"Suurin osa asiakkaistamme on täysin työhön kykenevää porukkaa. On meidän ammattitaitoamme selvittää kuinka lähellä työmarkkinoita kukin asiakkaamme on, ja onko polku työelämään kuukauden vai kahden vuoden mittainen."

Minna Viitaharju sanoo tekevänsä tällä hetkellä unelmatyötään, sillä työnsä kautta hän pääsee auttamaan ihmisiä konkreettisesti, eikä koskaan päivän päätyttyä tarvitse miettiä onko työpäivällä ollut arvoa.

"Linjamme asiantuntijat ovat minusta hyvin motivoituneita ja suhtautuvat lämmöllä asiakkaisiimme. Minua surettaa, ettei julkisuudessa tiedosteta sitä", Minna Viitaharju sanoo.

Näkökulman vaihtaminen

Hallituksen tapa nähdä työttömät yhteiskunnallisena ongelmana saa Minna Viitaharjun älähtämään.

"Miksei syyllistämisen sijaan voida ajatella niin, että työnhakijat ovat tämän yhteiskunnan asiakkaita, jotka tarvitsevat meidän palveluitamme? Porkkanan ja kepin tarjoamisen sijasta voitaisiin kysyä miten heitä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla palvella."

Minna Viitaharju ei ylipäänsä välitä työtön-sanasta, sillä se arvottaa hänestä liikaa.

"Paljon neutraalimpia sanoja ovat työnhakija tai asiakas."

Minkä viestin Minna Viitaharju sitten haluaisi välittää oman linjansa asiakkaille?

"Sinulla on merkitystä, ja sinulla arvoa. Suomi tarvitsee sinua", hän sanoo painokkaasti.