null Joulukuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä laskee koko maan keskiarvoa paremmin

Uudellamaalla oli joulukuun lopussa yhteensä 84 988 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 79 241 ja lomautettuja 5 747. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 4 740 (-5,6 %) henkilöllä ja lomautettujen 2 139 (-27,1 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Työttömien kokonaismäärä laski 6 879 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli -7,5 prosenttia, mikä oli hieman koko Suomea (-5,4 %) parempaa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 9,6 prosenttia, mikä on hieman valtakunnan tasoa matalampi (9,9 %).

Alle 25vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 7 050, mikä on 1 393 (-16,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 33 916, mikä on 8 795 vähemmän kuin vuoden 2021 joulukuun lopussa (-20,6 %). Yli kaksi vuotta työttömänä olleita 21 618, vuosimuutoksen ollessa 5,0 % joulukuuhun 2021 verrattuna. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 19 346, mikä on 803 henkilöä (4,3 %) enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TEtoimistoon joulukuussa 22 431 mikä on -23,4 % prosenttia (-6 864 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maan vuosimuutos oli -19,8 %.

Tiedot ilmenevät työ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita Uudellamaalla 84 988, laskua -7,5 % edellisvuoteen verrattuna.
  • Yli vuoden työttömänä olleiden määrä laskussa (-20,6 %), yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä kasvanut (5 %) edellisvuoteen verrattuna.
  • Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 6 864 viime vuoden joulukuuta vähemmän (vuosimuutos -23,4 %).

Työllisyyskatsaus ja Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuun seuranta ovat luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.

Päivitetty: 14.03.2023