null Kaakkois-Suomen ammattibarometri: Korona kurittaa eniten luovia aloja sekä matkailu- ja ravintola-alaa

Kaakkois-Suomen vuoden 2021 ensimmäisen ammattibarometriarvion mukaan työvoimapulaa ilmenee edelleen 32 eri ammatissa, joista suurin osa pula-ammattien kärjessä olevista löytyy terveys- ja sosiaalialalta. Viime syksynä työvoimapulasta kärsi yhteensä 42 ammattia. Puolestaan ylitarjontaa löytyy tällä hetkellä 24 eri ammatista, kun viime syksynä ylitarjonnan kanssa kamppaili 19 eri ammattia. Paljon ylitarjontaa oleva ammattiryhmä on Kaakkois-Suomen alueella edelleen yleissihteerit. Koronan vaikutus näkyy Kaakkois-Suomessa erityisesti luovilla aloilla, kuten taide-, musiikki- ja tapahtuma-alan ammateissa. Rajojen kiinni pysyminen vaikuttaa koko Kaakkois-Suomen matkailu- ja ravintola- sekä kaupan aloille, joiden osalta erityisesti vaikutus näkyy Etelä-Karjalan alueella. Ylitarjonta-ammattien listalle on noussut koronatilanteen takia myös uusia ammattiryhmiä, kuten mm. avustavat keittiötyöntekijät, hotellin vastaanottovirkailijat sekä muusikot, laulajat ja säveltäjät.

IMATRA

Eniten työvoimapulaa Imatran alueella on terveys- ja sosiaalialan ammateissa

Rekrytointitarpeet jatkuvat edelleen terveys- ja sosiaalialalla ja työntekijöiden kysyntä Imatran alueella on TOP-15 –listan mukaan edelleen suuri. Ammattibarometrin mukaan suurin pula Imatralla on yleislääkäreistä, yli- ja erikoislääkäreistä, kuulontutkijoista ja puheterapeuteista ja hammaslääkäreistä. Myös lastentarhan opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, psykologit ja sosiaalityön erityisasiantuntijat ovat alueen pula-ammattiryhmiä. Lähitulevaisuudessa kysynnän on arvioitu kasvavan kuulontutkijat ja puheterapeutit, lastentarhan opettajien, eritysopettajien opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat ammattiryhmissä.

Työvoiman ylitarjontaa on Imatran alueella eniten kuvataiteilijoissa, sihteereissä ja pankki- ja toimihenkilöissä

Raja-alueena korona kurittaa Imatran elinkeinoelämää monella eri toimialalla. Ylitarjontaa työvoimasta on edelleen yleissihteerin, lastenhoitotyöntekijöiden, kosmetologien sekä mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoiden ammateissa. Korona on nostanut listalle myös hotellin vastaanottovirkailijat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, tarjoilijat ja myyjät. Liikaa TOP 15 –listalla on myös koulunkäyntiavustajia, sähkö- ja automaatioinsinöörejä, sekä tietoliikenne ja tietotekniikan insinöörejä.

LAPPEENRANTA

Eniten työvoimapulaa Lappeenrannan alueella on ICT-alalla

Lappeenrannan seudulla työvoimapula näyttäytyy kohtaanto-ongelmana erityisesti teknisillä aloilla. Kysyntää työvoimasta on erityisen paljon ICT-, sosiaali- ja terveys- sekä metallialoilla. Logistiikka-, ravintola- rakennusaloilla ja yksittäisissä taloushallinnon ja teknisen suunnittelun korkean osaamisen ammateissa on myös melko paljon työvoimapulaa. Myyntiedustajia ja puhelinmyyjiä haetaan alueella myös lähes koko ajan. Alueen pula-ammatteja ovat sovellussuunnittelijat ja -ohjelmoijat, erikoislääkärit, sairaanhoitajat ja lähihoitajat, puhelin- ja suoramyyjät sekä levyseppähitsaajat ja koneistajat. Lähitulevaisuudessa kysynnän on arvioitu kasvavan konetekniikan erityisasiantuntijoiden, puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijoiden sekä sähkö- ja automaatioinsinöörien ammattiryhmissä.

Työvoiman ylitarjontaa on Lappeenrannan alueella eniten yleissihteereissä

Ylitarjontaa työvoimasta on edelleen sihteerin ammatissa, kuten yleissihteerit, johdon sihteerit ja osastosihteerit sekä terveydenhuollon toimistosihteerit. Liikaa TOP 15 –listalla on myös kemistejä, toimittajia, kuvataiteilijoita, fysioterapeutteja, käytön tukihenkilöitä, sekä pankki- ja toimihenkilöitä. Korona on tuonut ylitarjonta-ammattien listalle myös muusikot, laulajat ja säveltäjät, urheiluvalmentajat ja toimitsijat, hotellin vastaanottovirkailijat sekä matkaoppaat.

KOUVOLA

Kouvolan seudulla on kysyntää työvoimasta etenkin sosiaali- ja terveys-, kasvatus- ja opetus- sekä taloushallinnon aloilla

Sosiaali- ja terveysalalla on Kouvolan seudulla paljon pulaa lähihoitajista ja sairaan- ja terveydenhoitajista. Pulaa on myös yleislääkäreistä, erikoislääkäreistä, röntgenhoitajista, bioanalyytikoista, suuhygienisteistä, farmaseuteista, kuulontutkijoista, puheterapeuteista ja psykologeista. Kasvatus- ja opetusaloilla on pulaa erityisopettajista, ammattikorkeakoulujen opettajista ja pätevyysvaatimukset täyttävistä lastentarhanopettajista. Taloushallinnon alalla on pulaa myös pätevistä kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoista. Lähitulevaisuuden ennusteen mukaan kausityövoimaa tarvitaan viljely- ja puutarha-aloille sekä rakentamisen- ja piharakentamisen aloille.  Lähitulevaisuudessa kysynnän on arvioitu kasvavan erittäin nopeasti lähihoitajan ammattiryhmässä.

Työvoiman ylitarjontaa on markkinoinnin ja sihteerien ammateissa

Ylitarjontaa Kouvolan seudulla on eniten erilaisten sihteerien ja toimistotyöntekijöiden lisäksi myös graafisista ja multimediasuunnittelijoista sekä mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoista. Liikaa hakijoita on myös tiedottajien, laboranttien, sosiaalialan ohjaajien ja neuvojien sekä pankkitoimihenkilöiden ammattiryhmissä. Taloushallinnon toimistotyöntekijöistä on alueella ylitarjontaa, johon on vaikuttanut alan digitalisoituminen.

KOTKA-HAMINA

Kotka-Haminan seudulla kysyntä sosiaali- ja terveysalan hakijoista jatkuu

Kotka-Haminan seudun TOP 15-listan mukaan alueella on paljon pulaa yleislääkäreistä, yli- ja erikoislääkäreistä, kuulontutkijoista ja puheterapeuteista, erityisopettajista, psykologeista puheterapeutti, psykologi, sosiaalityön erityisasiantuntijoista, röntgenhoitajista, sairaan- ja terveydenhoitajista sekä lähihoitajista. Lähitulevaisuudessa kysynnän on arvioitu erityisesti kasvavan erityisopettajien sekä sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien ammattiryhmissä.

Paljon hakijoita Kotka-Haminan alueella on yleissihteerien ammattiryhmässä

Ylitarjontaa Kotka-Haminan seudulla on yleissihteereistä, myyjistä, talonrakentajista, rahdinkasittelijöistä, varastotyöntekijöistä ja avustavista keittiötyöntekijöistä. Liikaa hakijoita on myös mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoissa, muusikot, laulajat ja säveltäjät ammattiryhmässä, paperiteollisuuden prosessihoitajissa, huolitsijoissa sekä taloushallinnon toimistotyöntekijöissä.

Lisätietoja
​​​​​

Katja Vesterinen, koordinaattori, yrityspalvelut, puh. 0295 042 177
Antero Järvinen, palvelupäällikkö, yrityspalvelut, puh. 0295 042 068
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi