null Kaakkois-Suomen heinäkuun työllisyyskatsaus: Kaakon työttömyys laskee tasaista vauhtia

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun lopussa yhteensä 16 271 työtöntä työnhakijaa, joka on 3 882 henkilöä (-19 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 36 % edellisvuoteen verrattuna. Nuorista alle 20-vuotiaiden työttömyys oli laskenut 38 %. Työttömien määrät laskivat kaikissa seutukunnissa: määrällisesti lasku oli suurunta Kouvolan seudulla -20 % (-1 065 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla -14 % (-835 henkilöä), Lappeenrannan seudulla -20 % (-1 176 henkilöä) ja Imatran seudulla -27 prosenttia (-806 henkilöä) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski vuodentakaisesta jokaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusalueella. Valtakunnallisesti suurinta suhteellinen työttömyyden lasku oli Pohjanmaan (-27%) ja Ahvenanmaan (-45%) ELY-alueilla; pienin prosentuaalinen lasku oli puolestaan Keski-Suomen (-11%) ja Hämeen (-12%) alueilla.

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 21 % enemmän kuin edellisvuonna. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 59 %. Koko maassa oli 47 % enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin viime vuoden heinäkuussa. Seutukunnittaisessa vertailussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla, 18 % (+218 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla 20% (+298 henkilöä), Lappeenrannan seudulla 28 % (+255 henkilöä) ja Imatran seudulla 21 % (+115 henkilöä) verrattuna edellisvuoden heinäkuuhun. Koko maassa oli heinäkuun lopussa työttömänä työnhakijana 322 582 henkilöä, joka on -17 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 5 551 henkilöä (+7 %), aktivointiaste oli Kaakkois-Suomen alueella 25 % (koko maa 23 %). Laajan työttömyyden piirissä olevien henkilöiden määrä on noin 3 500 vähemmän kuin viime vuonna (yhteismäärä vajaat 22 000).

Uusien avointen työpaikkojen määrä kasvoi kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli heinäkuun aikana avoinna 2 227 uutta työpaikkaa, joka on 45 % (+690 kpl uutta työpaikkaa) enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 62 %:ssa uusista työpaikoista ja samalla niistä 81 % oli tarjolla yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin toimisto- ja laitossiivoojille, lähihoitajille ja myyjille. Eniten kasvua avoimien työpaikkojen määrässä oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (+262 kpl).

Heinäkuun työllisyyskatsauksen trendit

  • Työttömiä työnhakijoita 19 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin

  • Nuorten työttömien määrä laski 36 % edellisvuoteen verrattuna

  • Pitkäaikaistyöttömiä 21 % enemmän kuin viime vuonna

  • Uusia avoimia työpaikkoja 45 % enemmän kuin vuosi sitten

  • Palveluihin osallistuneiden määrä on 7 % enemmän kuin edellisvuonna

  • Kaikkien työnhakijoiden määrä laski 12 % vuoden takaisesta

 

Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, johtaja Jari Saarinen, puh. +358 295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueeseen kuuluvat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat.