null Kaakkois-Suomen maaliskuun työllisyyskatsaus: Nuorten (alle 25-vuotiaiden) työttömyys on laskenut viime vuodesta 9 %, mutta samanaikaisesti alle 20-vuotiailla noussut 5 %

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa yhteensä 18 070 työtöntä työnhakijaa, joka on 705 henkilöä (-3,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 9 % edellisvuoteen verrattuna, mutta alle 20-vuotiaiden määrä nousi 5 %. Työttömien määrät laskivat kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla -4 % (-223 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla -1 % (-71 henkilöä), Lappeenrannan seudulla -5 % (-261) henkilöä) ja Imatran seudulla -5 % (-150 henkilöä) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Työttömien työnhakijoiden määrät vaihtelivat suuresti edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueilla: kymmenellä ELY-alueella työttömien määrät laskivat, kuudella alueella nousivat. Valtakunnallisesti suhteellinen muutos oli suurinta edelleen Uudellamaalla (+23 %) ja Ahvenanmaalla (+56 %).

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 44 % enemmän kuin edellisvuonna. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 61 %. Koko maassa oli 60 % enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin viime vuoden maaliskuussa. Seutukunnittaisessa vertailussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla, 42 % (+436 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla 44 % (+559 henkilöä), Lappeenrannan seudulla 40 % (+308 henkilöä) ja Imatran seudulla 62 % (+265 henkilöä) verrattuna edellisvuoden maaliskuuhun. Koko maassa oli maaliskuun lopussa työttömänä työnhakijana 331 526 henkilöä, joka on 7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 6 801 henkilöä (-0,5 %), aktivointiaste oli Kaakkois-Suomen alueella 27 % (koko maa 26 %). Laajan työttömyyden piirissä olevien henkilöiden määrä on 700 vähemmän kuin viime vuonna (yhteismäärä vajaat 25 000).

Uusien avointen työpaikkojen määrä kasvoi kaikissa muissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa paitsi Imatran seudulla. Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli maaliskuun aikana avoinna 2 323 uutta työpaikkaa, joka on 15 % (+302 kpl uutta työpaikkaa) enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 47 %:ssa uusista työpaikoista ja samalla niistä 77 % oli tarjolla yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lähihoitajille, toimisto- ja laitossiivoojille sekä myyntiedustajille. Eniten kasvua avoimien työpaikkojen määrässä oli erityisasiantuntijoiden ammattiryhmässä (+179 kpl).

Maaliskuun työllisyyskatsauksen trendit

  • Työttömiä työnhakijoita 4 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä laski 9 % edellisvuoteen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömiä 44 % enemmän kuin viime vuonna
  • Uusia avoimia työpaikkoja 15 % enemmän kuin vuosi sitten
  • Palveluihin osallistuneiden määrä lähes saman verran kuin edellisvuonna -0,5 %
  • Kaikkien työnhakijoiden määrä nousi 1 % vuoden takaisesta

 

Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, johtaja Jari Saarinen, puh. +358 295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi

 

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueeseen kuuluvat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat.