null Kaakkois-Suomen tammikuun työllisyyskatsaus: Uusien avoimien työpaikkojen määrässä positiivinen kasvu

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa yhteensä 18 584 työtöntä työnhakijaa, joka on 2 202 henkilöä (+13,4 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä nousi 15 % edellisvuoteen verrattuna. Työttömien määrät kasvoivat kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla 12 % (+553 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla 14 % (+708 henkilöä), Lappeenrannan seudulla 20 % (+850) henkilöä) ja Imatran seudulla 3 % (+91 henkilöä) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikilla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueilla. Suhteellinen muutos oli edelliskuukausien tapaan suurinta Uudellamaalla (+56 %) ja Ahvenanmaalla (+156 %).

 

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 40 % enemmän kuin edellisvuonna. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 62 %. Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä on 26 %. Koko maassa oli 47 % enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin viime vuoden tammikuussa. Seutukunnittaisessa vertailussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa: Kouvolan seudulla, 35 % (380 henkilöä), Kotka-Haminan seudulla 37 % (473 henkilöä), Lappeenrannan seudulla 40 % (297 henkilöä) ja Imatran seudulla 62 % (254 henkilöä) verrattuna edellisvuoden tammikuuhun. Koko maassa oli tammikuun lopussa työttömänä työnhakijana 332 834 henkilöä, joka on 32 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistuneiden määrä laski -5 % edellisvuodesta, aktivointiaste oli Kaakkois-Suomen alueella 25 % (koko maa 25 %). Laajan työttömyyden piirissä olevien henkilöiden määrä on reilut 2 000 enemmän kuin viime vuonna (yhteismäärä noin 25 000).

 

Uusien avointen työpaikkojen määrä kasvoi. Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli tammikuun aikana avoinna 3 866 uutta työpaikkaa, joka on +14 % (488 kpl uutta työpaikkaa) enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 21 %:ssa uusista työpaikoista ja samalla niistä 78 % oli tarjolla yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin vartijoille, myyjille sekä puutarhureille ja kasvihuoneviljelijöille ja työntekijöille.

 

Tammikuun työllisyyskatsauksen trendit

  • Työttömiä työnhakijoita 13 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä nousi 15 % edellisvuoteen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömiä 40 % enemmän kuin viime vuonna
  • Uusia avoimia työpaikkoja 14 % enemmän kuin vuosi sitten
  • Palveluihin osallistuneiden määrä laski 5 %
  • Kaikkien työnhakijoiden määrä nousi 12 %

Lisätietoja: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, johtaja Jari Saarinen, puh. +358 295 042 200, jari.saarinen@te-toimisto.fi

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä. Kaakkois-Suomen TE-toimiston alueeseen kuuluvat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seutukunnat.