null Kaakkois-Suomen TE-toimistolle on myönnetty Hyvän mielen työpaikka® -merkki

Kaakkois-Suomen TE-toimistolle on myönnetty Hyvän mielen työpaikka® -merkki tunnustuksena mielenterveyden edistämistyöhön sitoutumisesta. Kaakkois-Suomen TE-toimistolle Hyvän mielen työpaikka® -merkki näyttäytyi mahdollisuutena tuoda henkilöstölle näkyväksi mielenterveyden eteen tehtävää työtä ja samalla kannustimena kehittää sitä eteenpäin. Poikkeusoloissa työskentelevää henkilöstöä osallistettiin mukaan kyselyllä ja yhteisellä infotilaisuudella, jossa käytiin läpi kyselyn vastauksia. Kyselyn avulla tarjottiin henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman rakentamiseen ja tunnistimme yhdessä sisäisiä kehittämiskohteita. Kehittämissuunnitelmassa on mukana monia mieliystävällisen työpaikan keskeisiä teemoja kuten osallisuuden, mielenterveysosaamisen ja välittämisen kulttuurin vahvistaminen.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston johdolle henkilöstön hyvinvointi on tärkeää jatkuvan muutoksen keskellä. Vaativa työ ja asiakasmäärät kuormittavat, siksi haluamme tarjota erilaisia työkaluja oman työn hallintaan, kehittää resilienssiä ja tukea paremmin henkilöstöämme jaksamaan.

 

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on kannustin, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla. Se on työväline, joka tarjoaa vinkkejä, ideoita ja suosituksia mielenterveyden edistämisen arviointi- ja kehittämistyöhön. Merkki on tunnustus paremman työelämän puolesta ponnisteleville työyhteisöille. Merkki on voimassa vuoden kerrallaan. Maksuttoman Hyvän mielen työpaikka®-merkin myöntää MIELI Suomen Mielenterveys ry.