Ajankohtaiset

<< Takaisin

Uutisia

null Kainuun TE-toimiston johtajaksi on valittu Pauli Piilma

Kainuun TE-toimiston johtajan virkaan on valittu OTK, varatuomari Pauli Piilma.

Virka on määräaikainen ja valinta on tehty 31.12.2024 saakka. Piilma aloittaa tehtävässä 1.2.2022.

Piilmalla on pitkä kokemus organisaatioiden johtamisesta sekä muutosjohtamisesta. Hän on toiminut muun muassa kunnanjohtajana, Finnveran eri tehtävissä (viimeisimmäksi aluejohtajana) sekä TE-keskuksen johtajana vastaten mm. TE-toimistojen ohjauksesta ja valvonnasta. Piilma siirtyy uuteen tehtäväänsä Kajaanin ammattikorkeakoulun projektipäällikön tehtävästä.

TE-toimiston johtaja vastaa TE-toimiston palveluiden tuloksellisuudesta ja palvelulupauksen täyttämisestä, strategisesta johtamisesta, sidosryhmäyhteistyöstä, resurssien kohdentamisesta kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti tuloksellisuutta edistävällä tavalla sekä muutosten toimeenpanosta. Viran sijoituspaikka on Kajaani.

Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnantajia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-toimistot edistävät työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä, toimeenpanevat julkista työvoimapalvelua sekä tarjoavat työnantajapalveluita, yrityspalveluihin liittyvää neuvontaa ja edistävät maahanmuuttajien kotoutumista.

Kainuun TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen kevään 2021 puoliväliriihen linjauksen mukaan TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana.