null Lapin TE-toimistossa haettavana palveluesimiehen tehtävä

Lapin TE-toimiston Yritys- ja työnhakijapalvelut -yksikössä on haettavana palveluesimiehen tehtävä.

Palveluesimies toimii oman vastuualueensa henkilöstön lähiesimiehenä ja työn tekemisen mahdollistajana. Työssään palveluesimies johtaa ja kehittää asiakaslähtöisesti vastuullaan olevan palvelukokonaisuuden toimintaa, hän arvioi ja kehittää toimintaa sekä palveluprosessia yhdessä asiakkaiden, verkostokumppaneiden ja henkilöstönsä kanssa. Palveluesimies vastaa oman vastuualueensa osalta kehittämishankkeiden valmistelusta, toimeenpanosta ja arvioinnista. 

Tehtävän sijoituspaikka sovitaan valittavan kanssa johonkin Lapin TE-toimiston nykyiseen työskentelypisteeseen. Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta.

Haku vakituiseen palveluesimiehen tehtävään on käynnissä maanantaihin 18.5.2020 klo 16.15 asti.

Tarkempaa lisätietoa palveluesimiehen tehtävästä ja hakuohjeet

TE-palveluiden vihreä logo.