null Lapissa joulukuussa 8 450 työtöntä työnhakijaa

Lapissa oli joulukuun lopussa 8 450 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 925. Työttömiä oli 730 enemmän kuin marraskuussa ja 790 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli puolet kuukauden aikana tapahtuneesta työttömyyden lisääntymisestä johtui lomautusten lisääntymisestä. Lomautettujen määrä nousi lähes 370:llä marraskuusta, vaikka olikin alempi kuin vuotta aiemmin. Lomautukset lisääntyivät kuukauden aikana erityisesti Rovaniemen ja Kemi-Tornion seutukunnissa. Lomautuksia on eniten rakennusalalla, teollisuudessa ja kuljetusalalla. Näiden alojen ammattien lisäksi joulukuussa lisääntyivät mm. koulunkäyntiavustajien lomautukset.

Joulukuussa TE-palveluihin ilmoitettiin Lapissa lähes 2 330 avointa työpaikkaa. Aiempina kuukausina ilmoitetut työpaikat mukaan lukien joulukuussa oli avoinna yli 5 370 työpaikkaa. TE-palveluihin ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrä on edelleen aiempiin vuosiin verrattuna korkea, vaikka edellisen vuoden ennätykselliset luvut alittuvat viime vuoden loppukuukausina.

Trendit:

  • Työttömiä 630 vähemmän kuin vuotta aiemmin
  • Lomautettujen määrä vähentynyt lähes viidenneksellä
  • Työttömien osuus työvoimasta 9,6 % - alin Sodankylän 5,6 %
  • Pitkäaikaistyöttömiä 840 vähemmän kuin vuotta aiemmin
  • Työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi 2 700
  • Palveluihin osallistuvia saman verran kuin vuotta aiemmin
  • Kaikkien työnhakijoiden määrä 4 260 alempi kuin viime vuoden marraskuussa

Tiedot ilmenevät työ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta, joka on luettavissa pdf-versiona osoitteessa ely-keskus.fi.

Päivitetty: 27.01.2023