null Lapissa marraskuussa 10 820 työtöntä työnhakijaa

Työttömyys kasvoi Lapissa hieman marraskuun aikana. Lomautukset lisääntyivät ja muun työttömyyden osalta kausiluontoinen väheneminen jäi tänä vuonna pieneksi. Lapissa oli marraskuun lopussa 10 820 työtöntä, joista lomautettuja 1 670. Työttömiä oli 160 (1,5 %) enemmän kuin lokakuussa ja 2 660 (33 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa Lapissa 13,4 % ja koko maassa 12,0 %. Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Simon 9,8 %:sta Enontekiön 19,9 %:iin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastosta. Lue koko työllisyyskatsaus selainversiona tai pdf-tiedostona työllisyyskatsauksen verkkosivulla.

Marraskuussa 10 820 työtöntä työnhakijaa (temtyöllisyyskatsaus.fi)