null Lapissa syyskuussa 8 390 työtöntä työnhakijaa

Työttömiä työnhakijoita oli Lapissa syyskuun lopussa 8 390, mikä 170 vähemmän kuin kuukautta aiemmin ja 430 (-5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Viimeksi työttömyys on alittanut 8 400 rajan vuonna 1990. Neljän vuoden takaisesta syyskuusta 2015 työttömien määrä on vähentynyt 4 850:lla (-37 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Lapissa 10,3 % (koko maa 8,6 %). Työttömien osuus työvoimasta vaihteli kunnittain paljon, alimmillaan osuus oli  Sodankylässä 7,1 %, Utsjoella 7,1 %, Keminmaassa 7,3 %, Simossa 8,5 %, Torniossa 9,1 % ja Rovaniemellä 9,6 %. 

Työvoiman kysyntä jatkui vilkkaana syyskuussa. Syyskuussa TE-toimistoon ilmoitettiin Lapissa avoimeksi 2 310 työpaikkaa, mikä on 475 (26 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.  Syyskuussa avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista 2 060 eli valtaosa (89 %) oli yrityksissä. Työvoiman kysynnässä näkyy erityisesti matkailun työvoimatarpeet. 

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvien määrä on edelleen alempi kuin viime vuonna. Palveluihin osallistui syyskuun lopussa 3 620 lappilaista, mikä on yli 170 enemmän kuin elokuussa, mutta 450 (-11 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Palveluihin osallistuvista yli 1 550 oli koulutuksessa, joista 830 osallistui omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella tai kotoutumistuella ja 720 työvoimakoulutukseen. Työllistettynä oli lähes 970 henkilöä, joista 580 yksityisellä sektorilla, 370 kuntasektorilla ja runsas 20 valtiolla. Työllistetyistä yli 240 työskenteli yrityksissä ja lähes 200 yrittäjänä starttirahalla.

Vuorotteluvapaasijaisena oli syyskuun lopussa 455 henkilöä, mikä on 90 (25 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 450, työ-/koulutuskokeilussa 150 ja valmennuksessa noin 50 lappilaista.

Seuraava työllisyyskatsaus julkaistaan 26.11.2019.

Lisätietoja:
Lapin ELY-keskus
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin TE-toimisto:
Palvelujohtaja, Tero Hyttinen, 0295 039 560

Lue Lapin ELY-keskuksen tiedote

Tutustu uusimpaan Työllisyyskatsaukseen